BASALE DENGWANE KUSHAIMIKHUKHU ESIPHINGO

382

INTATHELI YELANGA
AMAKHULU abantu asale dengwane ngemuva kokuqubuka komlilo ezakhiweni eDakota, eSiphingo, ngaphandle kweTheku, ngoMgqibelo ebusuku. Ngokusho kweTimesLIVE, kubikwa ukuthi umlilo uqale komunye umkhukhu ngezikhathi zabo-7 kusihlwa kanti bekungakacaci ukuthi uqalwe yini. Kabekho ababikwe ukuthi badlule emhlabeni noma balimalile kulo mlilo. “Besisabuka ibhola ngalezo zikhathi sabona sekuqubuka umlilo omkhulu komunye umkhukhu. “Sizamile ukuwucisha kodwa kwangenzeka ngenxa yokuthi lapho kuqale khona umlilo bekukhiyiwe, umnikazi engekho, esemsebenzini.


“Ngaphambi kokuba kubekhona esikwazi ukukwenza, umlilo bese uqalile ubhebhetheka,” kusho uMnu Khayalethu Dlamini oyisakhamuzi.
UNkk Nonsindiso Msizeni, ongomunye wabaficwe ngabezindaba kule ndawo ezama ukubheka asengakwazi ukukusebenzisa emuva kwalo mlilo, uthe umkhukhu wakhe ubunamagumbi amathathu. “Ngiyabheka nje noma ngabeyini esalile engingakwazi ukuyithola ngoba ngemuva kokuqukuba komlilo, kakubangakhona sikhathi sokuthatha lutho, bekumele sibaleke, sisindise impilo yethu,” kusho yena. Uveze ukuthi uhlala nabantwana abane nabazukulu abawu-9 kanti ekhaya lakhe akekho noyedwa osebenzayo.


“Siphila ngemali yesibonelelo eholwa ngabazukulu bami kanye nemali enikezwa abangasebenzi, ewu-R350. “Siyacela kuhulumeni ukuba uselekelele njengoba silahlekelwe yikhona konke esinakho, okubalwa nomazisi nezitifiketi zokuzalwa zezingane. “Kasazi ukuthi kwaleyo mali yesibonelelo esiphila ngayo sizoyithola kuphi, kanjani ngoba kasinawo amakhadi,” kusho yena. Nayizolo ekuseni ngeSonto izakhamizi bezisagcwele kule ndawo, zibheka impahla esindile ezingayisebenzisa. “Kasazi ukuthi sizokwenzenjani nokuthi uma singasuka lapha sizolibangisaphi njengoba sesineminyaka engaphezulu kwewu-9 sihlala lapha,” kusho uNk Makhauta Khole kwiTimesLIV

Previous articleICHIEFS ILWELA UKUBUYISA IZINSUKUZENJABULO NGE-NEDBANK CUP
Next articleKubulawe uthishaobezithwele obesandakuphunyelwa yizigidi