Bashaqekile ngenkosiekhothame emuvakokushayeka phansi

264

MTHOBISI SITHOLE

KUSHAQEKE isizwe kukhothama inkosiokuthiwa ishayeke phansi yadunguzela usuku olulodwa maqede kwayehlula ukufa. Inkosi u-Aaron Jabulani Shabalala (59), ebihola umkhandlu wakwaThekwane eMatsheketsheni, e-Utrecht, kuthiwa ikhothame ngoLwesihlanu emuva kokudunguzela ngoLwesine. Ngokusho kwelungu lomndeni uMnu Wandile Shabalala, bayithele ngamanzi inkosi yaphaphama emuva kokuwa. Nokho kakubange kusaba kuhle emzimbeni wayo ngoba beyingasakuthandi ngisho ukudla, ikhandlekile. Utshele ILANGA ukuthi ngesikhathi isivukile kulesi sigameko, inkosi ibingasakwazi ukuphefumula okungezinye zezinto eziqinise ukudunguzela kwayo.

“Sixakekile ngendlela okwenzeke ngayo nakuba beyikade inakho lokho kugula kwemikhuhlane okungatheni, kodwa bekungekho kulesi simo esenzeke ngoLwesine,” kusho uMnu Shabalala. Inkosi ingene esihlalweni sobukhosi bakwaShabalala eminyakeni emibili edlule. UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal uNkk Bongi Sithole-Moloi, uthikubethusile ukukhothama kwenkosi. Uthi iqhaza layo belibonakala kulesi sizwe ngenxa yezeluleko zayo ebezibumba umphakathi wayo. “Siphatheke kabi ngokudlula kweNkosi uShabalala futhi sithanda ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini wayo, kubangani nakumakhosi wonke aseMajuba.

“Yize inkosi uShabalala ithathe izintambo eminyakeni emibili edlule kodwa ibibambe elikhulu iqhaza emphakathini wangakubo ukugcina ukuthula nokuzwana ngobuholi bayo obuqotho, futhi ibambe iqhaza ekufukuleni umphakathi,” kusho uNkk Sithole-Moloi. Utshele abezindaba ukuthi bebesalindele lukhulu ebuholini benkosi.

Previous articleUqhekekongokuvalwakwesikole’sabahayizayo’
Next articleUFUNA UBULUNGISWAOWAFELWA YINDODANA’EYASHAYWA YISIKEBHE