Bashiselwe umuzi “ngenhlamba” ku-Facebook

1379

SKHOSIPHI MTHEMBU

LELI ngelinye lamagumbi ashiswe wumphakathi obusola indodakazi kaNkz Ntombifuthi Shabangu ngokuchwensa abantu kuFacebook. Baphinde bashaya nemoto yakhe ngamatshe.

UDLIWA yingebhe ekubhaceni umndeni wakwaShabangu eNew Hanover, okuthiwa wahlaselwa ngamalungu omphakathi wakule ndawo ngoLwesine olwedlule, ashisa umuzi wawo ngoba esola indodakazi yakhona ngokuchwensa abantu kuFacebook. 

AbakwaShabangu kabagcinanga ngokushiselwa umuzi owokhelwa ngomlilo kukhona izingane ngaphakathi, zicashe ngaphansi kombhede kuthiwa amalungu omphakathi atalabha umama wakhona, uNkz Ntombifuthi Shabangu (55), amshiya emidwayidwa emzimbeni. 

Kubikwa ukuthi uNkz Shabangu ushaywe namanye amadodakazi akhe amabili, kubuka abazukulu bakhe abaneminyaka ephakathi kuka-2 no-8 ngoba kusolwa enye ingane yakhe, enguNkz Aneliswa Shabangu (24), ngokuchwensa amalungu omphakathi kule nkundla yokuxhumana. 

Ngokuthola kweLANGA, kunowesifazane ovule ikhasi kuFacebook esebenzisa imininingwane ka-Aneliswa, umphakathi wangabuza mkhuhlane, wanikela kubo ungasadle nkobe zamuntu. 

Kuthiwa kwale ngisho u-Aneliswa echaza ukuthi akuyena ovule leli khasi, kodwa umphakathi waqhubeka nokushisa umuzi. 

Ekhuluma neLANGA uNkz Shabangu, uthi akakholwa ukuthi umuzi wakhe kawusekho ngenxa yento angayazi nokuyazi. 

Uthi amanye amalungu omphakathi besekunesikhathi esola indodakazi yakhe ngokubhala izinto ezingezinhle ezinkundleni zokuxhumana. 

“Kwaqala ingane yami endala (hhayi u-Aneliswa) yangitshela ngezinsolo ezibhekiswe kuyona zokuthi ibhala izinto eziwukweyisa kuFacebook, kodwa yathi empeleni ngumuntu othile osebenzise imininingwane yayo. 

“Kwahamba isikhathi zaphinde zavela futhi lezi zinsolo, sekukhonjwa enye yamadodakazi ami, u-Aneliswa. 

“Nganquma ukuya kulo muntu okuthiwa wabhala ukuthi yindodakazi yami eyenza le nto, ngifuna ukuzwa ukuthi kwenzekeni. Sengibuyile lapho bengiya khona, umphakathi wavele wazungeza umuzi wami ufuna kuphume u-Aneliswa, ngawutshela ukuthi akekho ekhaya. Kwawucasula lokho, wangenela amadodakazi ami amabili ngenduku. Kwathi uma ngizama ukulamula, ashaya mina. 

“Sagcina sibalekela kwamakhelwane. Wasilandela khona kwamakhelwane lapho, waqhubeka nokusishaya. Kwaze kwafika amaphoyisa kodwa umphakathi waqhubeka nokusishaya ekhona ebukela,” kusho yena.

Uthi kwasiza ukufika kwamanye amaphoyisa ahlakaza isixuku, abaphelezela beyolanda izingane endlini. Bafika sekubhunyelwe uphethiloli kwashiswa, kodwa bakwazi ukuwucisha, kwazise umlilo wawungakadlondlobali. 

“Sazikhipha izingane amaphoyisa asiphelezela saya esiteshini, sithe sifika khona, kwafika umbiko wokuthi usuphinde wathungelwa ngomlilo umuzi wami. Ngikhuluma nje, izimpahla zethu nezingubo zezingane kushile. Kumanje sibalekile kule ndawo ngoba ngibona ukuthi sizobulawa, okungiphatha kabi wukuthi ngishayelwa into engingayazi ngimdala kanje,” kusho yena. 

Okhulumela amaphoyisa, uCol Thembeka Mbhele, uthe kuvulwe icala lokususa uthuthuva emphakathini, elokucekela phansi impahla nelokushaya.

Previous articleIqiniso ngomholo kaBarker kwiBafana
Next articleIgiye yangqabashiya intomb’ endala (80) isinda kwi-Covid-19