Basola amaphoyisa ngokubahlukumeza

611

THANDEKA NGOBESE

BAKHALA ngamaphoyisa osomabhizinisi abancane baseMlazi abathi athathe amaphephamvume abo okuhweba awadabula ngoba ethi akuzona lezi zimvume azifunayo. 

Bathi amaphoyisa agasele enda-weni lapho besebenzela khona ngoLwesibili abafuna izimvume zokudayisa okuthe uma sebewanikile, athi akuzona lezi azifunayo. 

UNkk Samukelisiwe Shezi one-tuck shop ngasesiteshini sesitimela eZwelethu, uthi lezi zimvume bebezithathe emakhanseleni ngesikhathi kusaqala ukuvalwa kwezwe. 

“Kabagcinanga ngokusidabulela lezi zimvume, basifake evenini basiyisa esiteshini samaphoyisa (kwaV, eMlazi) bathi masikhiphe u-R1000 00 umuntu emunye njengoba besiwu-7. 

“Icala kuthiwe lizophinde lingene mhla ka-29 kuNhlaba (May) 2020. Uma sibuza ukuthi ngezinjani lezi zimvume abazifunayo, bathe masiye kwaBusiness Support edolobheni lapho bazofike basinike ezangempela. 

“Okusixakayo wukuthi amakhansela angasinika kanjani incwadi ewumbombayo ekubeni ejutshwe wumasipala,” kusho uNkz Shezi. 

Ikhansela abathathe kulona izimvume, uMnu Thembinkosi Mathe, lithe beselizwile ngokuboshwa kosomabhizinisi. 

“Lezi zimvume besizithathe kumasipala, kodwa kwavela ukuthi abantu bayaganga ngazo. Kuthiwe masiyeke ukunika abantu sasesiyama. Inkinga ngalaba ababoshiwe umasiteshi uthi besebedayisa nokudla okungavunyelwe ukuba kudayiswe, okubalwa amagwinya, ama-chips amazambane namakinati athosiwe. 

“Izimvume zokuhweba nathi sitshelwe ukuthi sezizokhishwa yiBusiness Support, hhayi thina,” kusho ikhansela.

UMnu Msawakhe Mayisela okhulumela uMasipala weTheku, uthe lezi zimvume zisemthethweni. 

“Laba ababoshiwe mabaye emahhovisi ethu asesiSipingo bayofaka isikhalo khona. Nami ngisazama ukuxhumana namaphoyisa ukuzwa ukuthi ababopheleni,” esho. 

UBrigadier Vishnu Naidoo 

okhulumela amaphoyisa kuzwelonke okunguyena ophawula nge-zigigaba zokuvalwa kwezwe ngenxa ye-coronavirus ngesikhathi eshayelwa yiLANGA, obambe ucingo uthe usemhlanganweni. 

uthunyelelwe umqhafazo kwaze kwashaya isikhathi sokuloba ungaphenduliwe.

Previous articleUtholwe elenga usomatekisi
Next articleKWEHLE AMAPHAPHU ITHEKU lehliselwa KU-LEVEL 4