Basola itulo ‘ngokuthunjwa’ kwendodakazi

427

Umndeni kaNkz Mbatha onyamalele uthi ubengufakazi ecaleni lokunukubezwa kwentombazanyana

NGUNKZ Thembalethu Mbatha (19) okusolakala ukuthi wathunjwa ngenhloso yokuba angakwazi ukuyofakaza enkantolo ngecala lokunukubezwa kwentombazanyana
(10).

PHUMLANI GAMA

KUNOVALO lokuthi lingase lidliwe yinja eNkantolo yesiFunda eNewcastle, icala lokunukubezwa ngokocansi kwentombazanyana (10) yaseNewcastle ngoLwezi (November) nyakenye, emuva kokunyamalala kukafakazi oqanda ikhanda, okusolwa ukuthi uthunjiwe ngenxa yalo lolu daba.UNkz Thembalethu Mbatha (19)-okuvela ukuthi wabhadama “uyisemkhulu” wesisulu egila lo mkhuba ngoLwezi (November) nyakenye-wagcina ukubonakala ngasekuqaleni kukaNcwaba (August) kophezulu emisa izimoto emgwaqweni, okunezinsolo zokuthi wayehlele ukubonana nesoka lakhe. Ngokusho kukaMnu Siphiwo Ntshalintshali oyisingayise sika-Nkz Mbatha, umsolwa wayezitshela ukuthi akukho muntu endlini ngesikhathi egila lo mkhuba, kwazise indodakazi yakhe yayimatasa nezincwadi zesikole, kulungiselelwa ukubhalwa kwezivivinyo zokuphela
konyaka odlule.


Uthi okubuhlungu indodakazi yakhe yashiya isikole yenza umatikuletsheni nengane enonyaka. Kuvela ukuthi icala likamsolwa ongowokudabuka eGoli, selingene amahlandla amathathu enkantolo maqede imantshi liveze ukuthi izolichitha ngenxa yokungabikho kobufakazi. UMnu Ntshalintshali uthi kunezinsolo eziqinile zokuthi indodakazi yakhe yahlangana nowesilisa ezinkundleni zokuxhumana wayeshela, kwahlelwa usuku lokuhlangana kanti kwakhiwe itulo lokuba ithunjwe ukuze ingeke ikwazi ukuyofakaza enkantolo. “Okwenza ukuthi kube nezinsolo zokuthi ithunjiwe lapho ikhona, wukuthi kunomngani wayo owafika ngolunye usuku ezobika ukuthi ifonile yamtshela ukuthi iseThekwini, ivalelwe lapho ikhona, kayikwazi ukwenza lutho.


“Yathi idinga u-R200 ukuze izokwazi ukugibela ibuye uma kwenzekile yakwazi ukuphuma kuleli fulethi ethunjelwe kulona. Sayithatha inombolo eyafona ngayo sayihambisa esiteshini samaphoyisa siyocela ukuba asisize kubhekwe umkhondo wokuthi idonsa kuphi, kodwa amaphoyisa asitshela ukuthi ngeke akwazi ukusisiza ngoba uhulumeni wawephuca amalungelo okubheka imikhondo yezingcingo ngoba amanye ayekade esengenwe wukuganga elusa amakhosikazi nabayeni bawo. “Okunye okusanda kwenzeka, wukuthi kunengxoxo lapho indodakazi yami ibifonela yena lo mngani wayo, imbikela ukuthi ibhekene nesimo esibucayi kakhulu.

Sinovalo lokuthi icala lizochithwa, aphume umsolwa abulale indodakazi ngenhloso yokucisha bonke ubufakazi,” kusho uMnu Ntshalintshali. Umsolwa kuthiwa wafika kule ndawo eyokwenza umsebenzi emuva kwalokho wangabe esabuyela emuva. Kuvela ukuthi wagcina esethandana noninakhulu wesisulu. Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uLt Colonel Nqobile Gwala, uthe kunxuswa noma ngabe ngubani ongaba nolwazi ngokunyamalala kowesifazane ukuba axhumane namaphoyisa aseDannhauser.
Previous articleUmlimi ukhuthaza imfundo nothando kulo mkhakha
Next articleUbhekene notalatiya ‘usozimali ohweba ngamasheya ezimakethe’