Basola umnyango ngokubabambisa udwadwa ngebhuloho eliyingozi

175

TSEPO MOLEFE

BAKHALA ngokubanjiswa isisila sehobhe wuMnyango wezokuThutha KwaZulu-Natal, abantu abasebenzisa ibhuloho elisemgwaqweni uL695 emfuleni iMatigulu, eShowe – elixhumanisa iMasundwini
neWolongo ku-ward 4, kuMasipala waseMlalazi.  

Kuthiwa leli bhuloho elakhiwa ngezikhathi zobandlululo, kalikaze lilungiswe, uma umfula ugcwele amanzi ahamba phezulu kwalo, izimoto ziphoqeleke ukuwulinda
uze ubohle. 

UMnu Sifiso Zimu waseMasundwini – osebenzisa lo mgwaqo ukuya emsebenzini – utshele ILANGA ukuthi impilo yabantu abasebenzisa leli bhuloho inzima kakhulu ehlobo. 

Uthe ukulinda yikhona okuyingozi kakhulu ngoba nezigebengu kulapho zithola khona ithuba lokuhlukumeza abantu. 

“Kayinkulu inkinga yalo, wukuthi nje la ezimbotsheni ezidlulisa amanzi kugcwele udoti odinga ukudlokodwa ukuze zivuleke. 

“Kade babefika abomnyango wezokuthutha esifundazweni, bathembise ukulungisa,” esho.

UMnu Khulekani Khumalo, oyikhansela iMatigulu enqamula ewadini yakhe, uthe unalo ulwazi ngesikhalo sabantu ngaleli bhuloho. 

Uthe zikhona izingxoxo anazo nezikhulu zikahulumeni wesifundazwe ngokwakhiwa kwebhuloho
Okhulumela uMnyango wezokuThutha KwaZulu-Natal, uMnu Kwanele Ncalane, uthe sebeqale umkhakhaso wokuhlonza amabhuluho aphansi ukuze alungiswe.

Previous articleInhlanzeko ibukwa ngezindlela ezingafani esilungwini nasezindaweni zasemakhaya
Next articleIsifiso somndeni kushona ingane edle ama-chips esikoleni