Bathembise ukuzinikela emsebenzini abawunikwe yiSilo

322
YINKOSI uPhathisizwe Chiliza, uNdunankulu kaZulu uThulasizwe Buthelezi noMntwana uBambindlovu Zulu.

MTHOBISI SITHOLE

BAQINISEKISE ukwamukela umsebenzi omusha abawunikezwe iSilo uMisuzulu kaZwelethini, uNdunankulu omusha kaZulu uMfundisi uThulasizwe Buthelezi nesekela lakhe iNkosi uPhathisizwe Chiliza. Lokhu bakuveze namhlanje ngoMsombuluko esithangamini sabezindaba eLangeni Hotel, eThekwini.

UNdunankulu uMfundisi Thulasizwe Buthelezi uthi umsebenzi wakhe omkhulu ngukuthi azinikele emsebenzini owenziwe uMntwana wakwaPhindangene iminyaka ewu-69, eqinisekisa ukuthi ubukhosi bakwaZulu bayahlonishwa.

Uthi yena uwumkhiqizo kaMntwana wakwaPhindangene ngakho-ke uzoqhubeka nomsebenzi wesizwe. Uqinisekise ukuthi umsebenzi wakhe aqokelwe wona esizweni sakwaZulu, angeke awuhlanganise nepolitiki. Uveze nokuthi kuNhlaba(May), kuzokuba nesikhumbuzo esifaka amakhosi namabutho kuhlonishwe uMntwana.

Previous articleKayeneme i-EFF ngokuvinjelwa kwabaholi bayo kwiSONA
Next articleYisukumele eyokungabi nelukuluku locansi