Bathi bayazibona izithelo zokuncinda ludengezini lunye

304

BHEKI NDLOVANA 

BAYAZIBONA izithelo zokuncinda ludengezini lunye abaholi be-DA ne-IFP, abanesivumelwano  sokusebenzisana ekuhlinzekweni kwezidingo zomphakathi KwaZulu-Natal. Lokhu bakuveze esigcawini sabezindaba ebesingoLwesihlanu, eThekwini.

UMnu Thami Ntuli ongusihlalo we-IFP kulesi sifundazwe, uthe bayaziqhenya ngenqubekela phambili abayibonayo emizamweni yokulungisa umonakalo abathi wenziwe yi-ANC kwezinye izindawo. 

“Ukubambisana kwe-IFP neDA kube nayo imithelela emihle kwabanye omasipala,” kusho uNtuli ebalula uMhlathuze. 

Uthe nangokombiko womncwaningi-mabhuku omkhulu, uMasipala uMhlathuze uthole umbiko ongenangcobho. Ushayele ihlombe nabanye omasipala abathole umbiko ongenalutho njengowesifunda iKing Cetshwayo, uMlalazi noKhahlamba. 

“I-DA ne-IFP bajabule ngomsebenzi owenziwe yimeya ye-IFP, uMnu Xolani Ngwezi nephini lemeya leDA, uMnu Christo Botha kuMasipala waseMhlathuze njengoba belwela ukutakula idolobha ekuwohlokeni kwezinkampani zikahulumeni njengeTransnet, okunomthelela omkhulu eRichards Bay,” kusho uNtuli. 

Phezu kokuba iDA ne-IFP bethi uyabonakala umehluko kwezinye izindawo, uMnu Francois Rodgers ongumholi weDA KwaZulu-Natal, uthe bayakuvuma ukuthi kusenezinselelo komasipala abathile, ezidinga ukubambisana kwala  maqembu ukuze zilungiswe. 

Emizamweni eqhubekayo ye-IFP ne-DA yokuketula i-ANC emandleni, uRodgers uveze ukuthi njengoba kunokhetho lokuchibiyela ku-ward 101 eThekwini ngoLwesithathu, iDA inqume ukungalungeneli, kodwa beseke i-IFP.

bhekin@ilanganews.co.za 

Previous articleIsimemezelo se-IEC ngabavoti abazinze kwamanye amazwe
Next articleIndodana kasomatekisi ecaleni lokubulala i-stepmother