Bavale amahhovisi omnyango kahulumeni ngamabhokisi omngcwabo

218

PHUMLANI GAMA

BAMISE ukusebenza emahhovisi oMnyango wezaseKhaya, eMtubatuba, ngoLwesine, abezinkampani zabangcwabi, bekhala ngokuthi uhudula izinyawo ukulungisa izikhalo zabo. 

Leli phephandaba lifike kula mahhovisi kuvaliwe, abangcwabi nezisebenzi zabo bebhikisha ngaphandle. 

Bebekhala ngokuthi umnyango wenza izinguquko ngaphambi kuka-2017 – okuwunyaka abaqala ngawo ukufaka izicelo zokwenzelwa izitifiketi ezibagunyaza ukukhiphela abantu abangasekho izitifiketi zokushona. 

Bathi kunenombolo okuthiwa i-YDB, bona abangenayo, okusuke kufanele bayibhalele umuntu uma eshonile, ebhalwa esitifiketini sokufa. 

Kuthiwa ziwu-20 izinkampani ezisebenzela kule ndawo, kodwa zimbili kuphela ezinalesi sitifiketi. 

Abangcwabi abebebhikisha bathi baphoqeleka ukukhokha imali eshisiwe uma kufanele bathole usizo ezinkampanini
ezinalesi sitifiketi. 

UNkz Sizakele Mkhabela, ongusihlalo wabangcwabi abasebenzela kule ndawo, uthe basola lo mnyango ngokwehluleka ukuhlangabezana nezidingo zabo. 

“Sibone kungcono ukuthi kungabikhona umuntu osebenzayo ngoba nathi kasisebenzi. Abantu abangcwatshelwa yithi kabakwazi ukufaka izicelo zokukhokhelwa imali ezinkampanini zemishwalense ngenxa yokungabikhona kwale nombolo. 

“Kwesinye isikhathi kuyenzeka kushone ikilayenti elikwesinye isifundazwe, sibhekane nobunzima ngoba kasigunyaziwe ukuyolanda izidumbu kwezinye izifundazwe ngoba izinto zethu kaziphelele,” kusho uNkz Mkhabela. 

ILanga Lempelasonto lixoxe noNkk Nosipho Shandu ongumqondisi walo mnyango, ngaphansi kwesifunda uMkhanyakude, othe nabanikazi balezi zinkampani kufanele bazinuke amakhwapha ngokubambezeleka kwalolu daba. 

“Ngasohlangothini lomnyango, kukhona ukubambezeleka kulolu daba, kodwa nabo

kufanele bazinuke amakhwapha ngokwenzekayo, ngoba yibona abanesandla esikhulu ekubambezeleni kwezinto. 

“Abanye kusafanele baqedele ukubhalwa kwenhlolokhono okuqalwa kuyona ngaphambi kokuba unikwe le nombolo,” kusho uNkk Shandu.

Previous articleSengimxolele uMaShihomboli, ngicela nimxolele nani
Next articleKukhalwa ngamasela axake amaLuthela