Bavule isikhwama sokuthuthukisa abesibongo sabo oDlamini

204

NONHLAKANIPHO SHINGA

BALWA nokuthi abesibongo sabo bangaphili ngo-R350 – oyisibonelelo sikahulumeni – yize benawo umqondo wamabhizinisi abakwaDlamini abebehlangene eNyanya Resorts, eMahlabathini, oNdini ngoLwesihlanu. Lo mhlangano – owaziwa ngeloBumbano lwamaLangeni – ubuhanjelwe nayisizwe saKwaDlamini eMalawi nesaseSwazini lapho kuzalwa khona iNdlovukazi Mantfombi, ezala iSilo uMisuzulu kaZwelithini. 

Ekhuluma kulo mhlangano uMnu Nkalakatha Dlamini ongusihlalo weDlamini Trust, uthe ukuhlangana kwabo bekuhlanganisa nokuvulwa kwesikhwama samaDlamini, okuhloswe ngaso ukusiza bonke abakulesi sibongo. “Akumele kube khona umntwana wakwaDlamini ohlala ekhaya angafundi ngenxa yokushoda kwemali yokubhalisa esikhungweni semfundo ephakeme. Akumele kube khona umuntu wakwaDlamini ozophila ngo-R350 enawo umqondo webhizinisi angalenza, eswele amandla. Sijabulile ngokuhanjelwa nangu-Ndunankulu kaZulu, amakhosi wonke akoDlamini; eNhlangwini, eRichmond, oPhongolo, e-Eastern Cape naseMpumalanga, Kenya naseMalawi,” kusho uDlamini. 

   Uthe bazophinde bahlangane ngoMandulo (September) babone ukuthi bazixazulula kanjani izinkinga ezibhekene noDlamini emhlabeni wonke.

UNdunankulu kaZulu – obemele iSilo kulo mcimbi – uncome iqhaza elibanjwe ngo-Dlamini emlandweni kaZulu. “Siyaziqhenya kakhulu ngokubumbana kwesizwe saseMalangeni ngoba noma ngabe yisiphi isizwe uma sibumbene, kakukho okungasiqhekeza. Isizwe sakwaDlamini siyiseke kakhulu iNdlunkulu kaZulu, kusukela kusekhona uMdlokombana (iSilo uZwelithini) njengoba namanje besayibambe ngesandla,” kusho undunankulu.

nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleIngebhe kubulawa othisha (3) nabazali babo
Next articleIsethembiso se-IFP ngoMasipala weTheku uma inqoba KwaZulu-Natal