Bazobusiswa nguGatsheni abesifazane becobelelana ngolwazi

238

LUCKY CAIN

BAZOBUSISWA ngumculi oshisa izikhotha kulezi zinsuku, uGatsheni (owesokunxele esithombeni) – wengoma yodumo ethi “Hit After Hit” – abesifazane abasemikhakheni eyahlukene, abazobe beyingxenye yomcimbi wokucobelana ngolwazi, ohambisana nokubungaza omama, obizwa ngePhinifa Mothers’ Day Brunch, ozobe useMushroon Lounge eMhlanga mhla ka-24 kwephezulu. Kunxuswa abesifazane ukuba bafike bedlubhe amaphinifa, kanti kuzobe kuboshelwe izikhulumi okubalwa kuzo uMphrofethi Nomusa Dhlomo – obuye abe ngumculi we-gospel – uNkk Pearl Bhengu oyisikhulu sebhange Ithala, uNdlunkulu Nomthandazo Buthelezi (okwesokudla) noNks Cheryl Sisoka. 

Umhleli walo mcimbi, uNkk Nokuthula Khasibe, uthe kubalulekile ukuba abesifazane babe nazo izinkundla zokucobelelana ngolwazi, bathuthukisane esikhathini samanje lapho bebhekene nezingqinamba ezahlukene emphakathini. 

UNdlunkulu Buthelezi uthe kumqoka ukuba abesifazane bakuqonde ukujula kwephinifa kwazise kaligcini nje ngokuvalela umuntu wesifazane ekhishini nasemsebenzini yasendlini, kodwa lisho ukuzazi komuntu wesifazane nokuthi akukho okungamhlula uma esezimisele ukukwenza. 

“Uma owesifazane esegqoke iphinifa, kusho ukuthi usekulungele ukwenza noma yimuphi umsebenzi abhekene nawo,” esho. Uthi ngalokhu akumele abesifazane bazivalele ngokunciphisa indlela abazibuka ngayo, kodwa kumele empilweni jikelele basabalale kwazise akukho okungabahlula uma sebezimisele ukwenza noma yini emhlabeni. 

Uthe isihloko sakhe kulo mcimbi sizogxila ebumqokeni bephinifa kumuntu wesifazane, kodwa inkulumo yakhe izasabalala iveze nokunye abesifazane abangakuzuza uma bebumbene. Uncome lo mcimbi ngokuthi uzovula abesifazane umqondo ngezinto eziningi ezizobasiza empilweni nasemabhizinisini noma emisebenzini abayenzayo. 

Kunxuswa abesifazane ukuba balisebenzise leli thuba. Kumele bathenge amathikithi okuba yingxenye yalo mcimbi.

Previous articleIsicelo ngemifaniswano yezepolitiki kwabazohambela umkhuleko wokhetho eThekwini
Next articleKukhuthazwa abantu ukuhlolelwa iBP njengoba kugujwa usuku lwayo