Bazongcwatshwa nguhulumeni abatholwe sebeshonile

774

NONHLAKANIPHO SHINGA

KUZONGENELELA uhulumeni ekungcwatshweni kwamalunga amathathu omndeni wakwaHlongwane, eMakhosaneni, eBergville, atholakale eseshonile ngoMgqibelo, ngemuva kokunyamalala ngomhla ka 1 kuMasingana (January) esuka eBergville elibhekise eVryheid. ILANGA liqale ukubika ngodaba lwalo mndeni ukunyamalala kwawo obekukhathaze izihlobo zabo ngemuva kokutholakala ukuthi kazifikanga lapho beziyakhona njengoba uMnu Mandlendoda (42), engafikanga emsebenzini ngomhlaka 2 kuMasingana.

Kube sekuvela ngoMgqibelo odlule ngomhlaka 13 kuyo le nyanga ukuthi behlelwa ngumshophi, imoto ababehamba ngayo yamuka yabe seyimbozwa yinhlabathi njengoba beze batholakala ngalolu suku sebeshonile.

UMnu Hlongwane wayehamba nenkosikazi yakhe uNkk Andiswa uMaZikode nendodana yabo uMelusi oneminyaka emibili. UMnu Celani Mahlobo oyisihlobo salaba utshele ILANGA ukuthi bakujabulele ukungenelela kukahulumeni njengoba namhlanje ngoLwesibili bebehanjelwe nguNkk Bongi Sithole-Moloi, eyohlanganisa amehlo nomndeni.

“Siyabonga ukufika kwabahlonishwa bezosikhalisa silahlekelwe, sibonga nangokuzibophezela kwabo ukuthi bazozithwala zonke izindleko zomngcwabo,”kusho uMnu Mahlobo.

UMnu Hlongwane, ubesebenzela uTranset eVryheid eshayela izitimela ezithutha izimpahla kanti unkosikazi wakhe nendodana bebemvakashela bezobuye babuyele ekhaya. Laba bazongcwatshwa ngoLwesine khona eMakhosaneni.

Previous articleAbakamaskandi bathathe izinhliziyo zabesifazane abaningi
Next articleKUBOSHWE NOWESIFAZANE KWABASINDE ITHOLENE PHEZULU PHAKATHI KWAMAPHOYISA NEZINSWELABOYA