Elinye ithuba kowesithombe sesinkwa

174

Ulungisani Mjaji waziwa ngesithombe sentombazanyana engumshana wakhe iphethe isinkwa sakwa-Albany

THANDI ZONDI

SEKUVULEKE eminye iminyango kuLungisani Mjaji ozakhele udumo ezinkundleni zokuxhumana ngesithombe asishutha umshana wakhe ephethe isinkwa sakwa-Albany. Muva nje ucelwe ngabesitolo sabakwaShoprite ukuba ashuthe izithombe ezixoxa ngosizi olubhekana nabafundi base-Ningizimu Afrika nsukuzonke uma beya esikoleni. Lo wumkhankaso obizwa nge-Act For Change, abakwaShoprite bahlose ngawo ukunikela ngamapheya ezicathulo awu- 7,500 kwabahlwempu. ULungisani uthi njengomuntu okhulele KwaNongidi, eHarding, KwaZulu-Natal uzikhumbula kahle izikhathi lapho ayeke ahambe ngezinyawo. Uthi isimo sezulu nesimo sempilo saba nomthelela ekuzethembeni nangendlela ayenza ngayo ezifundweni zakhe. Ngamafuphi nje ubewuqonda kahle lo mkhankaso.


“Ngesikhathi ngizwa ngalo mkhankaso, ungithintile ngoba uhambisana ngqo nesimo engikhule ngaphansi kwaso, nomthandazo engikhule nginawo nsuku zonke ngiseyingane,” kuchaza uLungisani. Uthi selokhu ethole udumo ezinkundleni zokuxhumana, usezisebenzisela ukulandisa ngempilo yabantu baseNingizimu Afrika esebenzisa i-camera. Kulokhu ulandisa ngodaba lukaSnenhlanhla Nkosi ofunda uGrade 1, eMiddleburg, obengazi ukuthi uzoba ngowokuqala ukuthola izicathulo ezintsha sha ezivela kwaShoprite. Lezi zicathulo zakhiwe ngemfucuza kepha ephephile. UMaude Modise, oyiGeneral Manager of Enterprise & Supplier Development kwa-Shoprite Group ephawula ngalo mkhankaso uthe: “Udaba lukaSnenhlanhla luveza izinselelo ezibhekana nabafundi mihlayonke kuleli lizwe. “Ngokuveza udaba lwale ntombazane
encane, sinethemba ukuthi sizovuselela izakhamizi zaseNingizimu Afrika ukuba zibe yingxenye yethu ekwenzeni umehluko.”

Previous articleUbumbano emacikweni ehlonipha uShenge
Next articleUgwetshwe odilika ababili uthisha owabulala ingane