Eyeholo lezinduna isidale umbango esizweni esiseNkandla

144

MTHOBISI SITHOLE

USUPHAZAMISE ukusebenza kwenkantolo yenkosi, wahlukanisa umphakathi umbango wesikhundla sobuduna esiphethwe yizinduna ezimbili esiZweni sakwaSithole, eMbangweni, eQhudeni, eNquthu. Ngokwemithombo yeLANGA, abantu bakule ndawo babika izinkinga zabo kuMnu Fanabantu Khanyile, abanye babika kuMnu Bukhosibakhe Sithole – okuyibona okuthiwa babanga lesi sikhundla. Kuthiwa uhulumeni uholela uSithole, kodwa inkantolo yenkosi yemukela uKhanyile njengenduna. 

Umthombo waleli phephandaba uthi kusukela ngo-2015, kufika uhlelo lokuholelwa kwezinduna, ubengakaze ahole uKhanyile. 

INkosi u-Ashwell Sithole – esanda kuqhwakela kulesi sigqiki – ithi le nduna eholayo yazibeka. 

Itshele leli phephandaba ukuthi neNkosi uKhumbulani Sithole, ekhothame ngo-2022, yayingakusayineli ukuholelwa kukaSithole. “Induna uKhanyile yiyona eyenza umsebenzi wesizwe, kusukela lungakaqali nohlelo lukahulumeni lokuthi izinduna ziholelwe. Umnyango uholela umuntu ongagunyaziwe emkhandlwini wenkosi kulesi sikhundla,” isho.

UKhanyile uthe lo msebenzi usewenza ngenxa yokuthi umphakathi uyameseka, kodwa kubuhlungu kuyena ukuthi akaholi. Utshele ILANGA ukuthi uSithole wayeyinduna kulesi sigodi phambilini, kwathi ngo-2013, inkosi yamkhuphulela kwesobundunankulu. Uthe ngo-2014, inkosi yaqoka yena ukuba yinduna, wethulwa ngokusemthethweni esizweni. “Inkinga iqale ngo-2016 uhulumeni usuphasisa uhlelo lokuthi izinduna sezizohola. Uhulumeni uthe ngeke ahole undunankulu ongenaso isigodi. Wafika kimi, wacela ukuba ngimdedele aqhubeke nokuba yinduna ukuze ezohola, kangikuvumanga-ke lokho,” kusho uKhanyile.

Uthe inkosi ekhotheme igqigqe kakhulu emahhovisi oMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu eMzinyathi, ifuna ukuba kuholelwe umuntu osebenzayo. 

USithole uthi waqokwa kulesi sikhundla ngo-2012, wanikezwa esobundunankulu ngonyaka olandelayo. “Inkosi engasekho yathi uhulumeni uthe ngeke bahole ondunankulu, yathi mangibhale incwadi yokwesula kwesobundunankulu ukuze kusale uKhanyile. Kangivumanga ukwesula, mina ngihola ngoba nginesigodi sami,” kusho uSithole

Uthi wafaka isimangalo eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu ngoLwezi (November) ka-2022, yamvuna, wabuyiselwa enkantolo yenkosi ngoba ubengasayi ngenxa yalezi zinkinga. “Inkosi ekhona, iyangivimba uma ngenza umsebenzi wami, kayisihloniphi
nesinqumo senkantolo,” esho. 

Okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Senzelwe Mzila, uthunyelelwe imibuzo ngalolu daba kodwa kuze kwasha-ya isikhathi sokuloba engayiphendulanga.

Previous articleUgcolise isithunzi seBSA uphromotha engawakhokheli amabhokisa aseTanzania
Next articleSinomlando nomsebenzi omkhulu isikhundla sikandunankulu KwaZulu