Eyengoma yonyaka oKhozini isizofuza ipolitiki yeqembu elibusayo

  290

  NGOSIBA LUKA: REV MKHEKHELEZI

  KUBUKEKA le nto yengoma yonyaka yoKhozi FM isizofuza le mbudane yepolitiki. Sekuzochelwana ngendle wena owabona amaqabane kaTambo uma kuyiwa engqungqutheleni yokukhetha ubuholi. Angadinwa amaqabane futhi angaphiki. Kwenzekani kuJacob Zuma ngesikhathi egaqele ukuhola uKhongolose ngo-2007? UThabo Mbeki kwaze kwaqanjwa ingoma eyayithi “UMbeki yiWewewe!” UCyril Ramaphosa abantu base beqhamuka nezikali zesisindo bethi makukalwe ikhala lakhe, kweyiswa umuntu omdala.

  Mina ngikhuthaza le genge evota ngomlomo nangezinhlamba koFacebook, ukuba ivote ngemali, iyeke ukopha emlonyeni, sibone ukuthi kuzoba njani. Abantu ngiyezwa impela bayayibabaza iPalis kaSkhova noLwa Ndlunkulu, bathi imnandi, ngeke-ke ngafakaza kulokho ngoba mina ngingumuntu we-doo wop, reggae, classic nawo-ke umaskandi imbijana, ngizifela ngoMajotha – God bless his soul – kodwa phela-ke masivote bakwethu, awine uSK wabantwana, singakhulumeli safuthi njengomfazi wasesithenjini ohlale efuna indoda iyolala kwakhe ngisho kuyigemu labanye. Ngiyavuma, yena uSK uyayishaya ingoma, kodwa phela ngeke awine uma nilibele wukukhuluma ningavoti.
  Nalo-ke kodwa uKhozi, ngibona sengathi kufanele lushintshe indlela oluyenza ngayo le nto ngoba isigcino kuzochitheka bhodlela linembiza.

  Uyabona nje mina, sengesaba nokuyingenela le nto ngonyaka ozayo ngoba uma sengiwinile, kuzothiwa: “Ehhe, siyazi vele, uninakhulu kaRev Mkhekhelezi nguMaMthembu, wenzelelwa nguZanda Mthembu isihlobo sakhe. Vele uZanda ngowaseSikhawini, uMkhekhelezi ngowaseMpangeni, yizihlobo ezingomakhelwane.” Hheyi madoda niyathanda ukuba ngama-conspiracy theorists! Ukube ngiyilo mfana wakwaMpungose abamteketisa ngoSwelintashinga, ngabe kudala ngihoshe imfe, ngazithathela uMjolo wami ngawudayisela abalandeli bami, vele ngezwa kuthiwa kabatholi ngisho utiki kulo mdlalo wengoma yonyaka. Okwakobani nje ukuchashwa ngezinhlamba uze ube mayoywana sengathi yichwane liphoseke esijingini! Votani bakwethu.

  Hikhensile ngopfu ma-Afrika!

  Previous article“Umehluko phakathi kwePirates neSwallows yijezi” kusho abeChiefs
  Next article“Ikhansela” le-EFF ezinsolweni zokugqekeza esiteshini samaphoyisa kwatshontshwa izikhali