Ezibuhlungu ngowoZalo okumele ahlinzwe

120

LUCKY CAIN

UPHITHENE ikhanda umlingisi womdlalo owuchungechunge Uzalo, kulandela umyalelo kadokotela omphoqa ukuba ahlinzwe eqakaleni, ngenxa yokulimala akuthole elungiselela ukugijima i-comrade marathon yanonyaka.
UCebo Mthembu odlala indawo kaNyawo kulo mdlalo okhonjiswa phakathi nezinsuku ku-SABC 1, uveze ukuthi kuyimanje uyabamba uyayeka njengoba kumele athathe isinqumo sokuthi uyavuma noma uyanqaba ukuba ahlinzwe ukuze kulungiswe umonakalo odaleke ngenxa yokulimala kwakhe.

Ekhuluma neLANGA uthe uma egcina evuma ukuyohlinzwa, kuningi okuzophazamiseka okuthinta imisebenzi yakhe.
Echaza ngokulimala kwakhe, uthe kuqale ngemuva kokuba eqale ukwenza amalungiselelo okugijima lo mjaho omkhulu waminyaka yonke njengoba bekuzoba okwesihlanu kulo nyaka ewugijima lo mjaho osuka phakathi kwamadolobha amakhulu KwaZulu Natal, eThekwini naseMgungundlovu. “Ngiqale ngezwa ubuhlungu eqakaleni ngazitshela ukuthi ubuhlungu obuncane obuzodlula. Kuthe mangiqhubeka nokuzilolonga ngabona bungapheli ubuhlungu ngaze ngaphoqeleka ukuyobona udokotela,” echaza.
Uthi uthole ukuxilongwa ngudokotela, kwatholakala ukuthi kunethambo elinenkinga elihlanganisa umlenze neqakala.

“Udokotela ungitshele ukuthi ngeke ngikwazi ukuqhubeka nokuzilolonga, kuzophoqeleka ukuthi angihlinze afake amabhawodi nokuyinto ezothatha isikhathi ukuze ilulame,” kusho yena eveza nokuthi umazise nokuthi mancane amathuba okuthi angakwazi ukugijima umjaho wanonyaka. “Okubuhlungu wukuthi ngokugijima lo mjaho ngisuke ngenzela ukubuyisela emphakathini njengoba ngibuye nginikele ezikoleni zangakithi eManguzi,” kusho yena.

Uthi usanda kuvula ngokusemthethweni inhlangano yakhe engenzi inzuzo iCebo Mthembu Foundation okuyiyona asebenza ngayo ukubuyisela emphakathini. Uthe uma eqhubeka nokuvuma ukuthi ahlinzwe, kuzophinde kuphazamiseke neminye imisebenzi yakhe efana nokuqopha wona lo mdlalo njengoba edlala indawo yokuba yiphoyisa, emphoqa ukuba ahlale emile ngaso sonke isikhathi. “Ngingimuntu owenza imisebenzi eminingi, ngikukhonzile ukuhlale ngisebenza,” kusho lo mlingisi ophinde abe yilungu le qembu lomculo wamakhwaya iClermont Choir.

“Ngikhuluma nawe nje kumele sizilungiselele ukuthatha uhambo olunguchungechunge lwaseMelika nekhwaya, uma ngihlinzwa angazi ngizokwenzenjani ngoba ngeke ngikwazi ukuhlala endizeni isikhathi eside nokuba sesiteji uma sekumele sicule,” kusho yena. Uthi uphithene ikhanda, akazi noma aqhubeke nokuhlinzwa noma alinde kancane. “Empeleni khona asebengitshele ngomuthi wesintu umhlabelo abathi ungangisiza ngokushesha, ngisheshe ngilulame kule nkinga,” kusho yena.

Uthe usazoxhumana nabantu abahlukene ngaphambi kokuthi athathe isinqumo ngenqubekela phambili yenkinga yakhe. UCebo ungomunye wabalingisi abayintandokazi kulo mdlalo kamabonakude njengoba ezakhele ugazi ngokukhuluma isiNgisi sekhethelo esiphelezelwa ngamagama amakhulu alolu lwimi lweNdlovukazi yamaNgisi.

Previous articleInkampani kashukela ikhiphe imifundaze kwabafundela ezolimo
Next articleZimkhalele odlwengule ingane emlindelweni wakubo