Ezimnandi nezimbi kwabemukela u-R350

295

INTATHELI YELANGA

UNGQONGQOSHE wezeMali, uMnu Enoch Godongwana – obethula isabelomali saphakathi nonyaka namhlanje – ubeke eceleni u-R33.5 billion wesibonelelo sabangasebenzi – esidume ngelika-R350 – esizoqhubeka kuze kube wu-2025, kanti akucaci ukuthi emuva kwalokho izoba khona yini le mali.

“Lolu hlelo (lo-R350) lwasungulwa ukusiza abantu abahola kancane ababekhahlanyezwe wukuvalwa kwezwe (ngesikhathi kubhoke iCovid-19). Kazikho-ke izinqumo zemigomo esezithathiwe mayelana nalesi sibonelelo futhi kazikho izixazululo zoxhaso osekuvunyelwene ngazo. Ngenxa yalokhu, ibhajethi ka-2023 isagcizelela ukuthi ukuqhubeka noma ukushintshwa kwalesi sibonelelo kudinga ukuba sithole uxhaso ndawana thile noma kubhekisiswe ezinye izinto okusetshenzizwa kuzona imali (kuhleshulwe kuzo),” kusho isitatimende sikaGodongwana. Izibonelelo eziphuma kuhulumeni zizodla u-R945 billion eminyakeni emithathu ezayo. 

Previous articleUthisha wesifazane uqolwe u-R800 000 ekhohliswa ngothando
Next articleTHOLA ILANGA KUSASA (02 November 2023)