Ezimnanjana kwabemukela isibonelelo sika-R350

301

INTATHELI YELANGA

BAZOQHUBEKA nokwamukela isibonelelo sika-R350 kuze kube wuNdasa (March) wonyaka ozayo abantu baseNingizimu Afrika abangasebenzi. Lokhu kumenyezelwe nguNgqonmgqoshe wezeMali, uMnu Enoch Godongwana, namhlanje ngesikhathi ethula isabelomali sanonyaka. Uveze ukuthi kuno-R33.6 billion awuhlinzekele lesi sibonelelo.

UGodongwana uyithe hloko eyokwenyuswa kwalesi sibonelelo, okuyinto abantu abaningi abakhala ngayo njengoba bethi kasenele ukuba baziphilise. Umemezele nokwenyuswa kwezinye izibonelelo:

* Esezaguga sizonyuka sisuka ku-R2 085 siye ku-R2 185;

* Esomakadebona bezempi sizosuka ku-R2 105 siye ku-R2 205; 

* Esidume ngeleqolo sizosuka ku-R505 siye ku-R530;

* Esokunakekela abantwana abaphila nokukhubazeka sizosuka ku-R2 085 siye ku-R2 185

* Esabantwana abangenabazali sizosuka ku-R1 125 siye ku-R1 180;

* Esabaphila nokukhubazeka sizosuka ku-R2 085 siye ku-R2 185.

Ngokwamaphepha esabelomali, isibalo sabahlomula kwisibonelelo sikahulumeni kubukeka sizonyuka sisuka ku-18.8 million siyoshaya ku-19.7 million ngo-2027, okukhomba ukuthi imali ezosetshenziswa wuhulumeni ezibonelelweni izosuka ku-R217 billion iyofika ku-R259 billion ukuze ihambisane nokunyuka kwamanani okuphila.

Previous articleUBester ukhale ngesidadada sikashukela evela enkantolo
Next articleKuzogqobhoka amaphakethe kwabaphuzayo nababhemayo