Halala kuMothibi ingqwele yeCommrades!!!

1561

UYIVUMILE induku uXolani Mabhida ongumqeqeshi kaBongumusa Mthembu ophume isibili kwiComrades Marathon ebiyizolo ngeSonto isukela eThekwini yaphelela eScottsville, eMgungundlovu.

Lo mjaho unqotshwe ngu-Edward Mothibi waseNorth West. UMthembu ubeqokelwe eqenjini lesizwe eliya kwi-IAU 50km ezokuba mhla ka-1 kuMandulo (September) eRomania.

Lo mqeqeshi uveze ukuthi umsubathi wakhe ngeke esalibamba iqhaza kuyo. Uthi lo mjaho ushesha kakhulu kanti ukumyisa kuwona kuzomlimaza izicubu zezinyama ( muscle tissues). UMthembu uye kwiComrades eyimfivilithi emuva kokunqoba kwakhe iTwo Oceans Marathon ngePhasika.

Lo mqeqeshi uveze ukuthi umsubathi wakhe ngeke esalibamba iqhaza kuyo. Uthi lo mjaho ushesha kakhulu kanti ukumyisa kuwona kuzomlimaza izicubu zezinyama ( muscle tissues). UMthembu uye kwiComrades eyimfivilithi emuva kokunqoba kwakhe iTwo Oceans Marathon ngePhasika.

Uye kwiComrades ebhekwe ngabomvu ukuba avikele isicoco sakhe, kwazise wayinqoba inyuka ngo-2017, wayiphinda kwehliwa

Ngo-2018. Nokho uMthembu wehlulekile wukwenza njengoGerda Steyn odle ubhedu kwiTwo Oceans, kwathi izolo waba yingqwele yeComrades kwabesifazane.

UGerda wenze ezibukwayo ephula irekhodi leComrades ebeliphethwe ngu-Elena Nurgalieva waseRussia lika-6:09. Ubeke elisha lika-5:58:53. Ungene unombolo 22 emjahweni uwonke. KwiTwo Oceans wahluleka ngemizuzwana embalwa ukwephula irekhodi elingu-3:30.

Ephawula emuva kwalo mjaho uMabhida, uthe: “UMthembu wenze kahle kakhulu. Ngijabule ngendlela agijime ngayo, yize ngiphoxekile ngenxa yokuthi akakwazanga ukunqoba yomibili le mjaho (njengoSteyn).

“Abantu abaningi bebelindele ukuba uMthembu awunqobe lo mjaho njengoba kwenze uGerda. Ngeke ngimfele umona uMothibi, wenze kahle kakhulu, sizamile kwasho khona ukuthi uqatha kakhulu kunathi.

“Abantu abaningi bebelindele ukuba uMthembu awunqobe lo mjaho njengoba kwenze uGerda. Ngeke ngimfele umona uMothibi, wenze kahle kakhulu, sizamile kwasho khona ukuthi uqatha kakhulu kunathi.

“Ngiyambongela nekilabhu yakhe iNedbank. Okungijabulise kakhulu wukuthi uMthembu wenze kangcono isikhathi somjaho uma unyuka (usuka eThekwini uyophelela eMgungundlovu).

“Ngiyambongela nekilabhu yakhe iNedbank. Okungijabulise kakhulu wukuthi uMthembu wenze kangcono isikhathi somjaho uma unyuka (usuka eThekwini uyophelela eMgungundlovu).

“Ubeno-3:35 njengoba nonyaka eqede ngesikhathi esiwu-3:31. Bengivele ngishilo ukuthi umuntu ozoshiya uMthembu ngozokwenza kahle.

“Ubeno-3:35 njengoba nonyaka eqede ngesikhathi esiwu-3:31. Bengivele ngishilo ukuthi umuntu ozoshiya uMthembu ngozokwenza kahle.

“Okunye okumshayile yisimo sezulu. Umjaho uqale kubanda ekuseni, sathi uma sifika eMgungundlovu sathola ukuthi isimo sezulu sishintshe kakhulu. Lokho akushayanga uMthembu kuphela, kugadle kubo bonke abagijimi.

“Okunye okumshayile yisimo sezulu. Umjaho uqale kubanda ekuseni, sathi uma sifika eMgungundlovu sathola ukuthi isimo sezulu sishintshe kakhulu. Lokho akushayanga uMthembu kuphela, kugadle kubo bonke abagijimi.

“UMothibi usizwe wukuthi ubeziqeqesha kakhulu ezindaweni ezinomoya owomile kakhulu, nathi siyile khona kodwa umoya ebesikuwona ubungefani. Ngesikhathi sibona ukuthi uMthembu akenzi kahle ezintabeni, simtshele ukuba agijime kakhulu uma esesezindaweni ezehlelayo.

“Sikwenzile lokho kodwa saba nebhadi lokuthi kunomuntu oqatha kunaye. Ukungena kwakhe isibili kuyefana nokuthi unqobile. Unombolo 1 nonombolo 2 bayefana ngokwezikhathi abazenzile, okuyinto engajwayelekile kulo mjaho.

“Sikwenzile lokho kodwa saba nebhadi lokuthi kunomuntu oqatha kunaye. Ukungena kwakhe isibili kuyefana nokuthi unqobile. Unombolo 1 nonombolo 2 bayefana ngokwezikhathi abazenzile, okuyinto engajwayelekile kulo mjaho.

“Sibonga kakhulu kubantu abebeseka uMthembu. Sibabonile bebekhona emzileni womjaho naseScottsville mabangadikibali. Sisazohlala phansi sibone ukuthi yimuphi umjaho esizokuya kuwona,” kusho uMabhida.

UMthembu ekhuluma nabezindaba ngemuva komjaho, uthe umjaho ubunzima kakhulu kwazise uqale ngesivinini futhi abantu abaningi bebebheke yena.

UMthembu ekhuluma nabezindaba ngemuva komjaho, uthe umjaho ubunzima kakhulu kwazise uqale ngesivinini futhi abantu abaningi bebebheke yena.

“Bengizitshela ukuthi ngizocacisa yonke into kwiPolly Shorts kodwa kwangenzeka ngenxa yokuthi uMothibi ubenamandla. Ngesikhathi engedlula ngikwamukelile ukuthi ngeke ngisamfica.

“Imizamo yokumjaha ibizophazamisa izinhlelo zethu. Besekukabili okwami – wukuthi ngizame ukumjaha bese kuphazamiseka uhlelo noma ngivikele indawo yami yesibili. Ngiyambongela uMothibi,” kusho uMthembu. Izingqwele zalo mjaho zihlomule ngo-R500 000 kubo bobulili ubulili zaphinda zathola no-R200 000 ngaphezulu, kwazise zombili ngezaseNingizimu Afrika.

Previous articleKusolwa abadube eye-ANC
Next articleIPHOQWE NGEKHEFU IMEYA YETHEKU