I-ANC “ikhalime” iDA kolokuqasha ngokobuqembu

717

INTATHELI YELANGA

ISALE incela izithupha iDemocratic Alliance (DA), ngesikhathi amalungu ephalamende ephikisa umthethosivivinywa ewuphakamisile mayela nokuqasha ngokobuqembu kuhulumeni, yize ibiyesekwa yiningi lamaqembu aphikisayo – kwasho khona ukuthi nawo anembijana yezihlalo. I-ANC isebenzise ubuningi bayo ephalamende ukuchitha lo mthethosivivinywa, okuhloswe ngawo ukuba kungabi semthethweni ukuqashwa kwabantu abadlelana namaqembu athile ezikhundleni zikahulumeni. UKhongolose uchaze lo mthethosivivinywa njengento engenasidingo kwazise kukhona okwenziwayo ukuqinisekisa ukuthi abantu baqashwa ngendlela efanele ezikhundleni zikahulumeni. Yize iDA isanda kunqoba enkantolo mayelana nalolu daba, uMnu Leon Schreiber waleli qembu, useshikishe kuhle kofudu ezama ukuba lo mthethosivivinywa wamukelwe ephalamende, kodwa abuye elambatha. 

“Iqembu elizovota lihambisane nalesi senzo (ukuqasha ngokobuqembu) liyobe lishobingela umbiko wesigcawu esasiphenya ngokuhlalwa ngobhongwane kombuso yidlanzana (State Capture Commission), owakubeka kwacaca okwezinqe zesele ukuthi ukuqasha ngokobuqembu kuphambene nomthetho,” kusho uSchreiber. Lo mthethosivivinywa wesekwe ngamaqembu okubalwa kuwo i-EFF, i-IFP, i-African Christian Democratic Party (ACDP), iPAC, i-African Independent Congress (AIC) ne-Al Jama-ah. 

UMirriam Kibi we-ANC, uthe lo mthethosivivinywa kawusondeli nhlobo ezintweni ezisenhliziyweni yeqembu lakhe. “Akumele indaba yokuqasha ngokobuqembu siyithathe njengenhlamba, kube sengathi wumkhuba nje ongekho emthethweni. Empeleni uyithuluzi leqembu elibusayo lokusebenzisa amandla alo agunyazwe wumthetho,” esho. Uqhube ngokuthi iphalamende livele limatasa limunyunga eyokuchitshiyelwa kwemithethosivivinywa emibili, emayelana nezokulawulwa komphakathi (public administration).

Previous articleLigawule nemeya izembe likangqongqoshe kuxoshwa amakhansela
Next articleKumele baboshwe obaba abangama-deadbeat