I-ANC isenethemba lokunqoba ukhetho

305

BHEKI NDLOVANA 

YIZE kukuningi ukuqagela kokuthi i-African National Congress (ANC) ingahle yehluleke wukunqoba okhethweni lukazwe-lonke nolwezifundazwe nonyaka, kodwa yona isamile ekutheni izimisele ngokunqoba. Emhlanganweni National Executive Committee (NEC) yaleli qembu obungempelasonto, eMbombela, eMpumalanga, lithe kalizange liyidingide indaba yomshado namanye amaqembu ekuphatheni uhulumeni kazwelonke nasezifundazweni. 

Lo mhlangano wandulela umgubho omkhulu wosuku lokuzalwa kwe-ANC, obizwa ngeJanuary 8 Statement, ozoba ngoMgqibelo. Njengoba sisondela isikhathi sokhetho olungakamenyezelwa usuku lwalo, kodwa okulindeleke ukuba lwenzeke phakathi kuka-Nhlaba (May) noNcwaba (August), amaqembu amaningi azimisele ngokuketula i-ANC emandleni okuhola izwe.

Esigcawini sabezindaba, uMnu David Makhura (osesithombeni) oyilungu le-NEC futhi osethimbeni le-ANC elibizwa ngeLocal Government Intervention Team, uthe kulo mhlangano kudingidwe kuphela eyomshado we-ANC namanye amaqembu ekubusweni komasipala.

Uthe i-ANC inenhloso ecace bha ngalolu khetho, okuwukulunqoba ukuze iqhubeke ihlale emandleni njengeqembu elibusayo eNingizimu Afrika.

Yize isalokhu izwakalisa ukuzethemba i-ANC, kodwa abahlaziyi bepolitiki bathi izobhekana nomqansa ongakhwelwa mbongolo kulolu khetho, njengoba isibuye yagqemeka engeqiwa ntwala ngenxa yokuhlanyukwa ngowayengumengameli wayo, uMnu Jacob Zuma, othe ngeke ayikhankasele futhi ngeke ayivotele. Njengamanje uZuma uphansi phezulu nenhlangano entsha asanda kuyethula emphakathini, uMkhonto weSizwe (MK), ayikhankaselayo. Yinqwaba yabantu esiphumele obala yathi iyamlandela uZuma, yathi izovotela iMK.

Previous articleKubhuntshe ihlambo kuminza abebethunywe imbuzi yomsebenzi
Next articleMazingashiywa izingane emgodleni wezinguquko zonyaka