I-corona ibhuntshise imigubho kaMthalane

713

Uyabalisa ngezimpi abehlele ukuzilwa kulo nyaka

PHILANI NCALANE

UKUNGANQANDEKI kwe-coronavirus kubhuntshise izinhlelo zikaMoruti Mthalane (osesithombeni) zokugubha ukuhlanganisa iminyaka engu-20 eyingxenye yesibhakela esikhokhelayo.

Le ngqwele ye-IBF Flyweight, esivamise ukulwa kabili ngonyaka, isiveze ukuthi sekuyicacele ukuthi ngeke isalwa phakathi nalo nyaka. 

UMthalane ujwayele ukulwa phakathi nonyaka nasekupheleni kwawo. Kulo nyaka ubehlele ukugubha ngezimpi zakhe ukuqeda iminyaka engu-20 esibhakeleni esikhokhelayo. 

“Okubi kakhulu wukuthi isikhathi sesiya ngokuya singiphelela kulo mdlalo njengoba ngasekupheleni konyaka ngizohlanganisa iminyaka engu-38. 

“Bengifisa ukusebenzisa izimpi ezimbili zakulo nyaka ukubungaza ukuhlanganisa iminyaka engu-20 ngikulo mdlalo. 

“Ngiyaziqhenya ngokuthi selokhu ngingene esibhakeleni ngo-2000, kodwa ngisahlulwe kabili nje kuphela. Ngikwamukele ukuhlulwa empini yokuqala, kodwa kube nzima kweyesibili ngoba angihlu-lwanga nguNonito Donaire ebengilwa naye, kodwa ngihlulwe yimi-thetho ye-IBF. 

“Impi imiswe iphakathi ngenxa yokuthi bengivuleke inxeba ngenhla kweso, okuyinto ikhona lami ebelimandla ukuyisebenza,” kusho uMthalane. Uthi ubeyidinga kakhulu imali yezimpi zakulo nyaka njengoba eke wahlala isikhathi eside engalwi ngenxa yokuphucwa ibhande le-IBF.

UMthalane uhlule uWiseman Mnguni empini yakhe yokuqala eThekwini. Uze wahlulwa ngu-Nkqubela Gwazela ngo-2004 eGraceland Casino, eMpumalanga. Uthathe ibhande lakuleli ngo-2006 ehlula u-Akhona Aliva e-Orient Theatre, eMonti. Leli bhokisa kalibange lisabheka emuva njengoba linqobe ibhande leWBC International lihlula u-Apol Suico ePark Station eGoli. UMthalane uphinde washaya amaphiko kwi-IBF World Flyweight ehlula uJuio Cesar Miranda ngo-2009 eWembley Arena. Leli bhande uphucwe etafuleni ngenxa yokwethenjiswa imali encane. Uvuke ngele-IBO Flyweight alinqobe eThekwini empini ebihlelwe nguThulani Magudulela weLudonga Boxing Promotions. Uphinde wazabalaza walilanda ibhande le-IBF njengoba esaliphethe namanje. 

Previous articleUkhala ngamashwa umdlali wase-kzn
Next articleAkafisi ukubuyela eChina u-Ighalo