I-DA isonga ngokuphikisa umthethosivivinywa wezemfundo

185

BHEKI NDLOVANA

SEKUSHODA ukuba kusayine uMengameli Cyril Ramaphosa (osesithombeni) ukuze ziqale ukusebenza izichibiyelo ezenziwe emthethweni wemfundo eyisisekelo. 

IPhalamende linqume ukuphasisa umthethosivivinywa obizwa ngeBasic Education Laws Amendment (BELA) Bill, owumphumela wokuchitshiyelwa kwemithetho elawula imfundo eyisisekelo. 

Phakathi kweziphakamiso eziqukethwe yilo mthethosivivinywa, wukuthi kube yimpopo ukuthi bonke abantwana baqale isikole kwaGrade R, bese abazali abephula lo mthetho bahlawuliswe noma baboshwe. 

Ushayela isipikili endabeni yokuvalwa kokusetshenziswa kwenduku ezikoleni.    

Ngaphezu kwalokho, ubalula ukuthi akunamuntu ovunyelwe ukungenisa, ukuphuza noma ukudayisa utshwala ezikoleni zomphakathi, ngaphandle uma kutholakale imvume (uma kunemicimbi) enhlokweni yomnyango wezemfundo. 

Leyo mvume kumele ihambisane nemibandela eqatha.  

Ngaphambi kokuba iPhalamende lemukele futhi liphasise lezi zichibiyelo, ikomidi eliqondene nemfundo eyisisekelo – khona ePhalamende – libe nochungechunge lwezigcawu zomphakathi nezinye izinhlaka ezithintekayo, ngenhloso yokuzwa imibono yabo. 

Ngakolunye uhlangothi, iDA kayeneme ngokuphasiswa kwalo mthethosivivinywa. 

UNkk Baxolile Nodada, oliyilungu leDA ePhalamende, uthe bazokwenza konke okusemandleni ukuwuphikisa enkantolo.  

bhekin@ilanganews.co.za

Previous articleKukhuthazwe abamnyama ukuzibhalela ngempilo yabo
Next articleIsikhuni sibuye nomkhwezeli “kohlasele” esikoleni