I-EFF yethembisa ukwakha kwabusha umnotho waseNingizimu Afrika

398

BHEKI NDLOVANA

I-EFF ithi ifuna imali yempesheni eholwa ngogogo nomkhulu inyuke ibe wu-R4 180. Ithi ifuna nemali yesibonelelo sesondlo sezingane inyuke ibe wu-R1 200.

Lokhu kumenyezelwe nguMengameli we-EFF uMnu Julius Malema ngesikhathi ekhuluma emcimbini omkhulu we-EFF wokwethula uhlu lwezethembiso nezibophezelo zokhetho lwalo nyaka.

Lo mcimbi obuthanyelwe yizinkumbi zabantu ubuwenzelwe eMoses Mabhida Stadium eThekwini ngoMgqibelo.

UMalema utshele abantu ukuthi umqulu wabo wokhetho awuqukethe zona izethembiso kodwa uqukethe izibophezelo. UMalema uthembise ukuthi i-EFF izowakha kabusha umnotho weNingizimu Afrika.

Okucacile enkulumeni yakhe wukuthi izinto eziningi akhulume ngazo yilezo abantu abajabulelayo ukuzizwa.

Uphawule ngendaba yamathuba emisebenzi wathi i-EFF izosungula izigidi zemisebenzi ezohlomulisa bonke abantu kungakhathalekile ukuthi bakuliphi izinga lemfundo.

Ukhulume nangendaba yomhlaba, wathi i-EFF uma ingena emandleni okuhola izwe izowuthatha umhlaba ubuyiselwe ebantwini, futhi bazowuthatha ngaphandle kokuwukhokhela ngisho isenti.

Previous articleUYaya usezidonsele iso lezinkunzi zase-Europe
Next articleKubalulekile ukuqonda ukusebenza kwezitho zomzimba wakho