I-GIFT OF THE GIVERS YELULE ISANDLA ENDWEDWE

676

THANDEKA NGOBESE

USOMLOMO waseNdwedwe, uMnu Khonza Ngidi, esiza uMnu Victor Ntombela oyisisebenzi seGift of the Givers ukwethula ukudla okunikelwe yile nhlangano kulo masipala ukuze kusizakale imindeni exakekile njengoba izwe livaliwe.
ISITHOMBE: SITHUNYELWE

UJOYINE ezinye izinhlangano, yizinkinsela neminye iminxa kahulumeni uMasipala waseNdwedwe izolo ngoMsombuluko unikelela imindeni eswele ngokuya ngasethunjini njengoba isimo sibheda, kwazise izwe livaliwe ngenxa yemizamo yokunqanda ukusabalala kwe-coronavirus

Lo masipala, onamawadi awu-12, unikele ngamaphasela okudla awu-600 kubantu abebedinga kakhulu. 

Ekhuluma naleli phephandaba uSomlomo waseNdwedwe, uMnu Khonza Ngidi, uthe ewadini newadi kuhlomule imindeni ewu-45. 

“Le mindeni ehlomulile ihlonzwe ngonompilo bona abasakwazi ukungena emizini yabantu besebenzisana namakhansela nezinduna.  

“Ukudla lokhu esinikela ngakho sikuthole ngokulekelwa yinhlangano engenzi nzuzo, iGift of the Givers. Sibonga kakhulu kubona ngokwelula isandla ezakhamizini zikamasipala wethu,” kusho uMnu Ngidi. 

UNkz Ntombi Shangase, ongesinye sezakhamizi ezihlomulile, uthi umsebenzi wasemakhishini abewenza umphelele ngonyaka odlule. 

“Ngiphila ngesibonelelo sezingane, lokhu kudla esikutholile kuzosisiza kakhulu nabantwana. Ngibonga kakhulu kuMasipala waseNdwedwe ngoxhaso osinike lona,” kusho yena. 

UNkk Veronica Nxumalo uthi impilo inzima kakhulu kuyena njengoba wabhidlikelwa yindlu, walinyalelwa yifenisha ngesikhathi kuhlasele isishingishane kule ndawo ngonyaka odlule. 

“Umasipala uye wasilekelela nge-zinto zokwakha njengoba besesiqala phansi imizi. Okunye bekumele ngizipatanisele kuyona le mali yempesheni esiphinde sidle kuyona. Ukuthola lolu xhaso lokudla kuzokwenza omkhulu umehluko,” kusho uNkk Nxumalo.

Previous articleuSomnandi unikele ngokudla
Next articleisizwe sizoyizwa ngendaba eyokutshalwa kwenkosi