I-IFP ihlanganise izifundiswa ukubhekana nezinkinga zezwe

342

MTHOBISI SITHOLE

I-IFP yakhe izinhlaka zezifundiswa ezizobhunga ngezinkinga ezikhungethe iNingizimu Afrika ngokwehlukana kwemikhakha yemisebenzi yakuleli zwe ngenhloso yokuqhamuka namasu okunqoba. 

I-IFP ikwenze lokhu ngoLwesihlanu olwedlule eDurban Manor, eThekwini. Bekuhlangene abasebenza emikhakheni okubalwa kuyona ezemfundo, ezomthetho, osomabhizinisi abancane nabezempilo.

 Bonke bethule izinkinga neziphakamiso ezinkingeni emikhakheni abayisebenzelayo. 

Umgqugquzeli walolu hlelo, uMnu Joshua Mazibuko (osesithombeni), oyilungu leNational Executive Committee kwi-IFP, uthe bathathe isinyathelo sokwakha izinhlaka zabangani baleli qembu abayizifundiswa emikhakheni ehlukane yakuleli zwe. 

Utshele leli phephandaba ukuthi inhloso enkulu yabo wukuthi basebenzele abantu ngokuxazulula izinkinga ezikhona ezweni. 

“Kukhona ubuhlakani esingabuthola ebantwini kuyona yonke imikhakha yezemisebenzi. Kungenzeka ukuthi kunezinto eziningi ezibahluphayo esingazazi, yingakho sifuna konke kube setafuleni, kwakhiwe namasu okuthi kubhekanwa kanjani nalezi izinkinga,” kusho uMnu Mazibuko. 

USihlalo we-IFP KwaZulu-Natal, uMnu Thami Ntuli, uthe isinyathelo sokuhlangana kwentsha nabadala emikhakheni abakuyona, kuzokwenza ushintsho. 

Unxuse intsha ukuba isebenzise nezinhlaka zayo zokuxhumana ukukhangisa i-IFP. 

mthobisis@ilanganews.co.za 

www. ilanganews.co.za

Previous articleInkantolo ibonge ufakazi igweba ababulali
Next articleUjabulile uKhuzani ehlonishwa ngeleLembe