I-IFP nesethembiso sokulekelela abantu abaxakwe yizikhukhula

371

Ithi ibabeka emthandazweni labo abasazama ukulungisa isimo

UMENGAMELI we-IFP, uMnu Velenkosini Hlabisa, uthembisa umphakathi ukuthi beyi-IFP bami ngomumo ukuyosiza ababhekene nenhlekelele

BHEKI NDLOVANA
INKATHA Freedom Party (IFP), inxusa ukuba umphakathi ubambisane kulesi sikhathi esinzima, njengoba sekuphinde kwahlasela izimvula ezinamandla ezingxenyeni zeKwaZulu-Natal, ikakhulukazi eThekwini. “Njengoba sibhekene nalezi zivunguvungu, sithanda ukukhumbuza imiphakathi yakithi ukuthi sinamandla uma sibambene. “Sinxusa omakhelwane ukuba besekane, bafake isandla lapho bengakwazi khona,” kusho uMengameli we-IFP, uMnu Velenkosini Hlabisa.


Ugqugquzele nalabo abahlinzeka ngosizo ukuba bame ngomumo ukuze basukumele phezulu ukuyosiza lapho bedingeka khona. “Siyababonga ngomsebenzi wabo wokusindisa impilo nokuzinikela kwabo kubantu baKwaZulu-Natal,” kuqhuba uMnu Hlabisa.I-IFP iphinde yanxusa abantu ikakhulukazi ezindaweni lapho liyidliva khona, ukuba baqaphele kakhulu izikhukhula ezingase ziphinde zidale umonakalo. “Kubonakala sengathi izimvula kazinciphi. Sibabeka emthandazweni labo abasazama ukulungisa umonakalo odalwe yizikhukhula ezedlule, ababhekene nenhlekelele engahle ibehlele futhi,” kusho uMnu Hlabisa. “Siyi-IFP, sithanda ukuqinisekisa imiphakathi yonkana KwaZulu-Natal, ukuthi njengezisebenzi zayo, ubuholi namalungu ethubuzobe bumi ngomumo ukusiza lapho kudingeka khona.”

Previous articleIkhehla (82) “lidubule labulala umzukulu”
Next articleUFUNA UBULUNGISWA UNINA WENGANE “ELUNYWE ENKULISA”