I-MK isilujikijele kubameli olomhlangano wokuqokwa kozihlalo bamakomidi esiShayamthetho saseKZN

125

LUCKY CAIN

ISILUFAKE kubameli iMK Party udaba lomhlangano wokuqokwa kozihlalo bamakomidi esiShayamthetho saKwaZulu-Natal, emuva kokuba leli qembu liwudubile ngenxa yokungagculiseki ngendlela usomlomo, uNkk Nontembeko Boyce abewusingatha ngayo lo mhlangano. Lokhu kudalulwe nguMnu Vincent Mdunge okhulumela leli qembu KwaZulu-Natal, othe ngemuva kokuba amalungu abo eseshayamthetho edube lo mhlangano abe esexhumana nabameli balo ngenhloso yokuthola ukuthi yiziphi izinyathelo zomthetho okumele bazithathe ngesenzo sikasomlomo.

UMdunge uthe usomlomo kumehlulile ukuphatha lo mhlangano njengoba engayilandelanga imithetho eqondile, kunalokho uqhamuke nemithetho emisha. “Yingakho amalungu ethu ekhethe ukuwushiya phakathi lo mhlangano ngenhloso yokuthola ukwelulekwa ngokumele kwenzeke kuya phambili,”  kusho uMdunge. Ngokomthetho oshicileliwe, lo mhlangano bekumele uhlale zingakapheli izinsuku eziwu-7 kuqokwe usomlomo nephini lakhe, abaqokwe mhla ka-14 kuNhlangulana (June).

Nakuba iMK iwudubile lo mhlangano, kodwa ugcine uqhubekile njengoba begcine beqokiwe ozihlalo bamakomidi. I-ANC KwaZulu-Natal ihalalisele ukuqokwa kwamalungu ayo ukuba ngozihlalo bamakomidi. UDkt Ntuthuko Mahlaba ungusihlalo wozihlalo, uMnu Super Zuma owekomidi lezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya, uNks Sizophila Mkhize owelezemidlalo, ubuciko namasiko, uMnu Mafika Mndebele owelezothuthukiswa komnotho nezokuvakasha, uNkk Bongi Sithole-Moloi owelezemvelo, uNkk Mbali Frazer owehhovisi likandunankulu, uMnu Mthandeni Dlungwane owelezemali, uNks Fikile Masiko owelezokulingana kwabantu kwathi uNkz Hlengiwe Mavimbela noNkk Celiwe Madlopha baqokwa ukuba ngosotswebhu.

Previous articleIveza olunye uhlangothi ngeSilo uShaka incwadi ebhalwe ngusomabhizinisi
Next articleIgwetshwe kanzima ingoduso kwelokubulawa komyeni owayengunjiniyela eTransnet