I-NFP enengqungquthela kayifuni ukushaywa yinduku eyodwa kabili

292

INTATHELI YELANGA

KAYIZIMISELE ngokungena esivumelwaneni sokusebenzisana esizokwenza kugqwale ubuyona iNational Freedom Party (NFP) enengqungquthela yokukhetha ubuholi kule mpelasonto. Leli qembu – elasungulwa nguNkk Zanele Magwaza-Msibi (ongasekho) – lithi lingasebenzisana nanoma yiliphi iqembu, inqobo nje uma lelo qembu lingeke ligwinye isithunzi salo futhi lililekelele emshikashikeni wokusiza izakhamizi zaseNingizimu Afrika.

UMnu Irvin Barnes (osesithombeni) – ogaqele esokuba ngumengameli weNFP kule ngqungquthela – uthe: “Singabusa ngokuhlanganyela ne-IFP, yize umlando wethu ungemuhle, uma nje kuphela ubudlelwano bethu buzotakula abampofu obhukwini losizi. Uma ukubusa ne-IFP kuzoqinisa umnyombo weNFP nemigomo eyasungulwa ngaphansi kwayo, futhi kulekelele ekusizeni abampofu, kuyosho ukuthi kumele kube njalo,” kusho uBarnes.

Uthe ngale ngqungquthela – kabafuni ukushaywa yinduku eyodwa kabili – bazama ukunqanda iphutha elabagqema engeqiwa ntwala ngo-2016, lapho iqembu labo lehluleka wukubhalisa (njengeqembu lezepolitiki) ngesikhathi sekusondele ukhetho. UBarnes wakhuliswa yi-IFP njengomsunguli weNFP. Wayegqamile kwiSadesmo – okuyinhlangano yezitshudeni edlelana ne-IFP – njengoba wake waba ngumengameli wayo kanti nakwi-IFP Youth Brigade wayenamandla njengoba wake wakhankasela nesikhundla sokuba ngumholi wayo.

Previous articleUmama Webhantshi ubhece unina “kolwemali yegazi”
Next articleBaqagula ezimnandi kubathengi ngenzalo yemalimboleko