I-PSL ayeneme ngama-agent neSafpu

573

I-Iron Duke idinwa nangabagxeka i-PSL engenamdlali kwiNdebe yoMhlaba yeFifa

SENZO SOKHELA
USIHLALO wePremier Soccer League (PSL), u-Irvin Khoza (osesithombeni), uzwakalise ukungenami ngezimenenja zabadlali (agents) nangenyunyana elwela amalungelo abo (abadlali) iSouth African Football Players Union (Safpu). UKhoza utshele ILANGA ukuthi ubona izimenenja neSafpu bengabenzi ubulungiswa kubadlali, wathi bayehluleka wukubanakekela ngokweqophelo eliphezulu. Ukhuluma kanjena nje, abanye abadlali bePSL bethwese iziqu zemfundo ezimqoka e-University of Pretoria ngoLwesibili. Phakathi kwabo kubalwa u-Itumeleng Khune weKaizer Chiefs, uVincent Pule we-Orlando Pirates, uLinda Mntambo weSekhukhune United, uRonwen Williams weMamelodi Sundowns, noSiyabonga Mbatha weLamontville Golden Arrows.


Lolu hlelo lweziqu luqalwe yiPSL ekuqaleni kwesizini ngenhloso yokuhlomisa abadlali ukuze kube khona ababambelela kukhona uma sebeyeke ibhola. I-PSL yiyona ekhokhela izindleko. Engxoxweni ekhethekile uKhoza abe nayo neLANGA ngoLwesibili ekuseni, uphumele obala ngokungenami ngendlela izimenenja zabadlali neSafpu abaphethe ngayo abadlali. “Engikutshele abadlali njengoba bebethweswa iziqu, wukuthi uma besadlala ibhola baheha lonke uhlobo lwabantu, kodwa uma sebeliyekile kuphela konke lokho, bafane nomuntu nje ongelutho. “Kunzimake ukushintsha impilo yasebholeni uma sekufanele ubhekane neyangaphandle kwalo, kakufani njengoba usuke usasenkundleni.


“Ngijabule ngokuthi bagcine bephumelele, ngonyaka ozayo kuzoba ngabanye. Engifuna ukukubeka kucace, wukuthi lokhu esikwenzayo kakungoba siphoqelekile, siyakwenza nje ngoba sinonembeza, kakumnandi kithina ukubona abadlali bethu bengaseyilutho. “Kayikho imali, kodwa siyazama kulokhu okuncane okukhona. “Okungizwisa ubuhlungu nokungiphatha kabi, wukuthi laba badlali banama-agent esiwakhokhela imali eshisiwe ngabo (abadlali), kodwa kawabenzeli lutho. Kune-Safpu eyengamele laba badlali, kwayona kayibenzeli luthouma bengasadlali. Ingizwisa ubuhlungu le nto,” kusho uKhoza.


Uthi iyamcasula le nto yokungcoliswa kwegama lePSL kulokhu kuthiwa kayinamdlali oyimele emqhudelwaneni weNdebe yoMhlaba yeFifa ozoqala ngelizayo eQatar. “Ngiyezwa nje abantu bezitika ngePSL bethi kayinaye umdlali oyimele emqhudelwaneni we-Ndebe yoMhlaba, mbhedo muni nje lowo abawukhulumayo? “YiPSL yini eqokela amazwe abadlali azoya ngabo emqhudelwaneni weNdebe yoMhlaba? “Abantu mabangabhekisi umunwe kithina, besabe ukuwubhekisa lapho okufanele khona. Thina kufanele sahlulelwe ngeCaf Champions League neConfederation Cup, hhayi umqhudelwano we-Ndebe yoMhlaba, kasingeni thina lapho. I-PSL kayiyidlali imidlalo yokuhlungela iNdebe yoMhlaba, kodwa nokungebani kugxeka thina,” kusho uKhoza obezwakala ukuthi unengekile.


Ube esethumela umyalezo oshubile kubadlali njengoba kuza isikhathi samaholide kaKhisimusi. Kuzokhumbuleka ukuthi uma kuyisikhathi samaholide abadlali bebhola bavame ukuziphatha budlabha, baphuze ngokweqile abanye baze baboshwe beshayela beqiwe ngamponjwana. “Into engicasulayo wukuthi abadlali batshelwa mihla namalanga ngokubaluleka kokuziphatha kahle, kodwa bona bazenzela okwabo besebeba sezingozini. “Kufanele bangaqambeli uNkulunkulu, abazali babo nabalandeli amanga ngoba ekugcineni yibona abahlukumezekayo uma sebesezingozini. “Okufanele bakwazi wukuthi uma bephuma ejimini, lokho kakusho ukuthi kawuseyena umdlali wasesigabeni esiphakeme.


“Kufanele bazi ukuthi bangabadlali abasesigabeni esiphakeme besembhedeni, behlafuna ukudla ngisho begeza imbala. “Ngakho kufanele baziphathe kahle ngaso sonke isikhathi noma ngabe benzani ngoba kukhona ababukela kubo. Sengiphetha nje, ngizosho lokhookujwayelekile, ukuthi bangaphuzi
besebeyashayela,” kusho uKhoza.

Previous articleUSEZIKHINDINI UNOGADA OSOLWA EKUBULAWENI KWEKHANSELA
Next articleInhlokomo kubuya uNozi we-Idols SA