“Ibizwe ngeqola” i-Unisa ichitha eyokuhlonipha abaseMalawi ngezobudokotela

195

THANDOLUHLE NGUBO

ICHITHA eyokuhlonipha ngeziqu zobudokotela osaziwayo abathathu baseMalawi i-Unisa, okuyinto okuthiwa yenzeke phakathi kuka-2020 no-2023.

    Lokhu kuvezwe ngoLwesibili nguSolwazi Moloko Sepota, oyisikhulu esibambile kule nyuvesi. 

Uthe le nyuvesi ibone isithombe ebesizungeza ezinkundleni zokuxhumana, sivezwa ngomunye walabo ‘abahlonishwe’ yile nyuvesi, emi emagcekeni ayo, ehlobe ngejazi elibomvu eligqokwa ngodokotela, ephethe nezitifiketi ezinophawu lwase-Unisa. 

    Uveze ukuthi inyuvesi ihlohlwe ngemibuzo ngabathile, abebefisa ukucaciseleka ngokuhlonishwa komculi waseMalawi, uPatience Namadingo; unontandakubukwa wakhona, uPhempero Mphande – okusabalale isithombe sakhe -nosomabhizinisi, uSharif Karim. 

     I-Unisa iveze ukuthi konke lokhu okusezinkundleni zokuxhumana, kungamanga. Ithe lab’ saziwayo kabekho nasohlwini lwabantu inyuvesi eyake yabahlonipha eminyakeni emithathu eyedlule, futhi kabakaze baqokelwe ukuhlonishwa. 

   Ithe izitifikenti ababonakala beziphethe, zingombombayi, kaziphumanga ngaphansi kuyona. 

   Emuva kokuphuma kwesitatimende senyuvesi, uNamadingo noMphande banikele ezinkundleni zokuxhumana bayoziphendulela. 

UMphande uthe uma kuwukuthi inyuvesi ithi kayimazi, kusobala ingamaqola, uma ingewona, nayo iyaqolwa. 

Uthe uzojuba ithimba elizophenya lolu daba futhi angakuthokozela ukuhlangana nabaphathi benyuvesi bamchazele ukuthi lokhu kwenzeka kanjani. 

Ube esenameka isithombe sakhe enabanye “abahlonishwa”. 

UNamadingo ufake isithombemnyakazo (video) sakhe eseholo lenyuvesi ahlonishelwa kulo, wathi akacabangi ukuthi kwakungagcwaliswa ihholo ngoba abaseNingizimu Afrika befuna ‘ukubukisa’ ngabaseMalawi. 

   Emcimbini wokumhlonipha, uthi kwahlonishwa nabawu-35 bakwamanye amazwe.

www.ilanganews.co.za

Previous articleUngqongqoshe ukhuthaze ukulima “ukubhekana” nezindleko zokudla
Next articleThola ILANGA Lempelasonto kusasa (11 November 2023)