Iboshiwe indoda enukubeze yabulala umshana (12)

822

lbanjwe yatitinywa wumphakathi isiphethe isikhwama izama ukubaleka

PHUMLANI GAMA


UBANJWE nesishuqulu sakhe esebaleka, wangenelwa ngenduku ngamalungu omphakathi walihlanza lonke iqiniso lokuthi wambulala kanjani umshana wakhe owesilisa waseHlobane, eVryheid. Lona wesilisa esingeke simdalule aze avume noma aphike icala, uyamaniswa nezinsolo zokudlwengula, abulale umshana wakhe, uFezeka Khoza (12) (osesithombeni), isidumbu sakhe esitholakale emhosheni ngoMgqibelo. Kubikwa ukuthi umsolwa wacela umufi nomunye umfanyana ohlala eGoli obefike ngokuzovakasha ukuba bamphelezele aye komunye umuzi wakwamakhelwane ngenhloso yokuthi bazongena bambizele intombi yakhe.


Sebezofika kulo muzi, wayalela lo mfanyana ukuba angene, yena wasala ngaphandle nesisulu. Yingaleso sikhathi kuthiwa wagila khona le mihlola, wanukubeza le ntombazanyana. Elandisa lo mfanyana, uthi wafika kulo muzi kwathiwa umsolwa akanantombi khona. Kwathi uma ebona ukuthiakasabatholi umsolwa nesisulu lapho ayebashiye khona, wabamemeza lutho ukuphendula. Wagoduka wayobikela abadala ukuthi ubehamba noninalume nodadewabo, kodwa akasababoni ukuthi baphi. Kwavuswa umndeni nomakhelwane, baqala ukubathungatha, kwathi entathakusa watholakala umsolwa kodwa waphika ukuthi ubehamba nezingane ezinzulwini zobusuku.


Lo mfanyana wamkhomba phakathi kwabantu maqede wachaza ukuthi uhlukane kanjani nabo. UMnu John Mvubu onguninalume wesisulu, uthe kusize ukuthi kusetshenziswe isihluku, umsolwa walihlanza lonke iqiniso. “Kusize abanye omakhelwane abaphume namahhashi bamthungatha umsolwa, wabanjwa ephethe isikhwama sezimpahla ezama ukubaleka. Ngesikhathi etitinywa, uchaze konke maqede wachaza nokuthi ingane uyidlwe-ngule wayibekaphi. “Usikhombe emhosheni lapho eyibulale wayifihla khona. Siwumndeni sikhathazeke kakhulu ngalesi senzo ngoba bekuvele kusikhathaza ukuthi indoda endala kangaka kayinayo intombi.


“Kuwubulwane obuphindiwe akwenzile umfowethu, phezu kokuba kunemikhankaso eminingi kangaka yokukhuthaza abesilisa ukuba bavikele izingane nabesifazane emiphakathini abahlala kuyona,” kusho uMnu Mvubu. Uthi isidumbu besiboshwe ngentambo yebhuzu. “Besingagqokile kwesingenzansi. Ubeliphika icala, okuthe uma eseshaywa kwaba nguyena osiholela kuleli hlathi maqede wanikelwa emaphoyiseni aseHlobane,” kusho uMnu Mvubu. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, uthe kuboshwe owesilisa oneminyaka ewu-44 ubudala ngecala lokuthumba nokubulala intombazanyana eneminyaka ewu-12, isidumbu sayo esitholakale ehlathini.


“Umsolwa uvele kafushane eNkantolo yeMantshi yaseVryheid ngoMsombuluko wethweswa icala lokuthumba nelokubulala into mbazanyana eneminyaka ewu-12 ubudala. “Kutholakale ukuthi isisulu sasikubo ngesikhathi sikhishwa ngumsolwa maqede wasigila,” kusho uCol Mbhele.

Previous articleBabonga ILANGA kutholakala obenyamalele
Next articleUGCOTSHWE KWESOBUFUNDISI UHLENGIWE MHLABA