Ichithwe yinkantolo inhlangano “etatazeliswe wutalagu” kolwezimvume zabaseZimbabwe

191

INTATHELI YELANGA

SICHITHIWE yiNkantolo eNkulu yasePretoria izolo ngoLwesibili isicelo esiphuthumayo ebesifakwe yiHelen Suzman Foundation (HFS) ukuvikela abantu baseZimbabwe abanemvume kashwele wokuba seNingizimu Afrika, ebizwa ngeZimbabwean Exemption Permit (ZEP). Ithe ngokomthetho, lesi sicelo kasinasidingo. Amajaji amathathu; uColleen Collis, uGcina Malindi noMandlenkosi Motha athe isinqumo sawo sangoNhlangulana (June) nonyaka – esivikela abantu abawu-178 000 baseZimbabwe abaneZEP, izinyanga eziwu-12 ngesikhathi uNgqongqoshe wezaseKhaya, uDkt Aaron Motsoaledi esenza uphenyo olunzulu futhi olunobulungiswa mayelana nomthelela wokunqanyulwa kwalo “shwele” kwabaseZimbabwe – sisamile, yize ungqongqoshe eke wazama ukusidlulisela phambili. Athe iHFS nobhululu wayo, iRefugee and Migrants in South Africa, le nto abayifunayo bavele banayo ngokomthetho. 

I-HFS itatazeliswe wukufuna kukaMotoaledi ukulujikijela eNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala, eseBloemfontein lolu daba, emuva kokuba iNkantolo eNkulu yasePretoria imchithile ukuba alwedlulise. Lesi sikhwama besinetwetwe lokuthi hleze uma inkantolo yokudluliswa kwamacala ivuma, kuyosho ukuthi isinqumo seNkantolo eNkulu yasePretoria sizolengiswa. Ibikholwa wukuthi lokho bekuzobeka abantu baseZimbabwe abaneZEP engcupheni yokutshathiswa amasakana abo bagodukiswe, yize izinhlelo zokudluliswa kodaba zisaqhubeka. Izimvume zikashwele ziphelelwa yisikhathi ngenyanga ezayo. 

Previous articleI-ANC KwaZulu-Natal ichitha i-ANCWL ngoDuma
Next articleI-IFP isibhalele usomlomo ifuna kuxoshwe iMeya yeTheku