Igwetshwe kanzima ingoduso kwelokubulawa komyeni owayengunjiniyela eTransnet 

150

SKHOSIPHI MTHEMBU

KUFANE nokuthela amanzi emhlane wedada ukuxolisa emndenini womyeni wayo ingoduso kaMnu Nkosinathi Langa owayengunjiniyela kwaTransnet, ngesikhathi iNkantolo eNkulu yaseThekwini iyigixabeza ngodilikajele neminyaka ewu-38 ngaphezulu ngokubamba iqhaza ekubulaweni kwakhe. ULanga – owayehlala nengoduso yakhe emzini wakhe osePinetown – wanyamalala ngoMandulo (September) ka-2020, kwagcina kutholwe amathambo akhe oZwathini eNdwedwe ngoZibandlela (December).

UNompumelelo Goncalves (ingoduso) nomfowabo, uNkosinathi Zungu, bagwetshwe namhlanje ngamacala ahlanganisa elokubulala uLanga, elokumthumba, elokubamba inkunzi nelokudukisa ukusebenza kwengalo yomthetho. ILANGA selibike izikhawu eziningi ngalolu daba. Ngesikhathi kwenzeka isigameko, kwabikwa ukuthi uNompumelelo wahlangana noNkosinathi noJames “Ramaphosa” Mashudu – yena osewagwetshwa emuva kokuvuma icala, waphenduka ufakazi wombuso – bakha itulo lokubulala uLanga. Kubikwa ukuthi emuva kokwwakha itulo, uNkosinathi noJames bathumba umufi emzini wakhe, bamthatha ngemoto yakhe bayomubulala ndawana thile oZwathini.

Kwesokunxele nguNompumelelo Goncalves kanti kwesokudla nguyena noMnu Nkosinathi Langa owayengumyeni wakhe, owabulawa.

Ngesikhathi uJames ethula ubufakazi, waveza ukuthi uNompumelelo wabatshela ukuthi uzoshiya iminyango ingavaliwe ukuze bezokwazi ukungena. Waveza ukuthi umufi bambulala ngokumklinya ngentambo ye-ayina abayithatha emzini wakhe ngesikhathi bemthumba. Ebufakazini obathulwa enkantolo, kwavela ukuthi uNompumelelo wathatha cishe izinsuku ezimbili ngaphambi kokuyobika emaphoyiseni ukuthi uLanga akabuyanga emzini wabo. Wamubika njengomuntu onyamalele. NgoMsombuluko, uNompumelelo uthumele incwadi kummeli wakhe, ayifunde enkantolo, exolisa emndenini kaLanga ngesenzo sakhe.

Uveze ukuthi wayengaqondile ukuthi kube khona ofayo. Ijaji, uMnu Bonke Dumisa, libe selibagweba udilikajele ecaleni lokubulala, iminyaka ewu-10 ecaleni lokuthumba, ewu-20 kwelokubamba inkunzi kanti ingoduso kamufi yona inikwe neminyaka ewu-8 ngokudukisa umkhondo wengalo yomthetho. Isigwebo seminyaka ewu-38 sihlaniswe nodilikajele. Abameli bababulali bafake isicelo sokudlulisa icala ngoba bethi kabeneme ngesigwebo, kodwa ijaji lathi kaliboni ukuthi ikhona enye inkantolo eyokhipha isigwebo esehlukile.

Previous articleI-MK isilujikijele kubameli olomhlangano wokuqokwa kozihlalo bamakomidi esiShayamthetho saseKZN
Next articleBaphoxekile uHlophe owaxoshwa ekubeni yijaji eqokelwa kwiJSC