Ijaji lithi owayengungqongqoshe kumele abekwe amacala ngokushona kwabawu-144 kolwaseLife Esidimeni

89

THANDOLUHLE NGUBO

LIKHOMBE ngenjumbane uNkz Qedani Mahlangu (okwesokunxele) owayengungqongqoshe wezempilo eGauteng noDkt Makgabo Manamela (okwesokudla), ijaji uMmonoa Teffo, labasola ngobudedengu obaholela ekufeni kweziguli ezasuswa esikhungweni sikahulumeni sabagula ngengqondo, iLife Esidimeni, zayohlaliswa ezikhungweni zezinhlangano ezingayenzi inzuzo futhi ezazingekho esimeni esifanele. Iziguli ezibalelwa ku-1 500 zasulwa kulesi sikhungo sikahulumeni ngo-2016, kwaphetha ngokuthi eziwu-144 zidlule emhlabeni sezisezikhungweni ezizimele. Ijaji lisole uNkz Mahlangu nokt Manamela ngesikhathi likhipha isinqumo kulolu daba eNkantolo eNkulu yasePretoria namhlanje. 

Lithe ezinye zalezi ziguli zabulawa wukunganakekelwa ngendlela efanele njengoba ezinye izindawo ezazikhonjwe nguNkz Mahlangu noDkt Manamela zazingekho ezingeni elifanele.

“Ebufakazini obuvezwe kuleli dokodo, ngiphuma nesinqumo sokuthi ukufa kweziguli kwakungenxa yobudedengu bukaNkz Mahlangu noDkt Manamela. UMahlangu waqhubeka nokunqamula inkontileka eyayiphakathi komnyango ne-Life Esidimeni, yize ayesetsheliwe ngobungozi balokho. UDkt Manamela wazivakashela lezi zindawo ezazikhethiwe, wazibona ukuthi kazikho ezingeni elifanele, kodwa wakushaya indiva lokho. Kumele baphendule, babekwe amacala besebeshushiswa,” kusho ijaji. 

Previous articleUKhuzani usola oweMK ngokumfuna intshontsho kolwezisebenzi ezidiliziwe
Next article11 July 2024