Ikhathaza iPSL eyamakilabhu ahlawuliswa yiFifa “ngobuhlathi”

644

Ihlela umhlangano wokucobelela ngolwazi abaphathi bamakilabhu

NGU-SAMIR Nurkovic

SENZO SOKHELA
IPREMIER Soccer League (PSL) ikhathazwa wukuhlawuliswa kwamakilabhu aseNingizimu Afrika emacaleni agcina exazululwa yiFederation of International Football Association (Fifa). Lokhu kuzwakaliswe ngu-Irvin “Iron Duke” Khoza ongusihlalo wePSL, engenye yamaligi athathwa njengaphethwe kahle emhlabeni jikelele njengoba ingabantuli abaxhasi yize ibhola layo lingabahehi abalandeli ukugcwalisa izinkundla, okuyihlazo. Amakilabhu adlala kulesi sigaba kawakaze asokole uma kufanele anikwe imali yesibonelelo sazinyanga zonke. Nakuba kunjalo, uKhoza uthi kudicilela phansi isithunzi seligi ukulahlwa yiFifa kwamakilabhu ePSL. Phakathi kwawo kukhona AmaZulu FC aphucwa amaphuzu awu-6 emuva kwesimemezelo esakhishwa ngoMandulo (September) ka-2018 esolwa ngokunqamula inkontileka kaPhineas Nambandi waseNamibia, kanti muva nje iRoyal AM ihlawuliswe yiFifa ukukhokhela uSamir Nurkovic waseSerbia u-R12 million, nokho icala selidlulele kwiCourt of Arbitration for Sport (Cas).


IKaizer Chiefs yahlawuliselwa ukusayinisa u-Andriamirado Andrianarimanana waseMadagascar emuva kokuba ikilabhu yakhe endala, iFosa Juniors FC yangakubo ikhale ngokuthi izi-Mpofana zimthathe ngesinxele. ISwallows FC yona yahlawuliswa ngecala lokungabakhokheli abadlali ababegijima kuyo; okunguVladimir Mandic waseSlovenia no-Obren Cuckovic waseSerbia. Amanye ala makilabhu ahlawuliswa yiFifa ukungabasayinisi abadlali izinyanga eziwu-12. “Ibhuku lomthethosisekelo we-PSL lihamba phambili, bonke abantu bayalincoma emhlabeni, kodwa okusikhathazayo yisibalo samacala akuleli agcina edlulele kwiFifa, kugcine kunamakilabhu ajeziswa kanzima yiyona (iFifa). “Le nto iyasihlukumeza emoyeni ngoba iba nomthelela ongemuhle esithunzini seligi.


“Maduzane sizobiza umhlangano okufanele sicobelelane kuwona ngolwazi ukuthi singayigwema kanjani le nto. Sibheke nokuthi ikomidi lethu eliqondisa ubugwegwe singalilekelela kanjani ukugwema lezi zinhlawulo ezigcina seziqhamuka kwiFifa. “Sinegama elihle emhlabeni nomthethosisekelo wethu, muhle, inkinga nje yile nto yala macala agcina eseye kwiFifa,” kusho uKhoza. Uxwayise amakilabhu ngezinto okumele azigweme ukuze angagcini engena ezindlekweni abengazihlelele, ethi: “Kuzofanele sikhiphe uhlu lwemidlalo ngokushesha ukulekelela amakilabhu ukuze akwazi ukuhlela kahle izindaba zokubhukha izindiza nezindawo zokuhlala kusenesikhathi. “Kodwa nawo-ke kufanele azame ukugwema ukushintshashintsha izinkundla adlalela kuzo ngoba leyo nto igcina isiwafaka ezindlekweni abengazihlelele. “Le mali yesibonelelo ekhishwa yiligi, kayikho emthethweni kodwa siyakwenza ngoba ekugcineni sifuna ukuthi bonke abantu banakekeleke.”

Previous articleKayazi nanyaka ingane esiphenduke isilomo ezinkundleni zokuxhumana
Next article‘Kube buhlungu kimiukuphela kweMbewu’