Ikhwelo leSilo kubaholi bezepolitiki

184

INTATHELI YELANGA

SIHLABE ikhwelo kubaholi bezepolitiki ngokwehlukana kwabo iSilo uMisuzulu kaZwelithini – ebesihlangene nobuholi beDA ngoLwesithathu ezindlini zesishayamthetho esidala, oNdini – ukuba babambe iqhaza ekulweni nesihlava sokubulawa kosopolitiki KwaZulu-Natal.

Sikhuluma kanjena nje iSilo, isigameko sakamuva esisematheni. ngesokubulawa kukaMnu Nhlalayenza Ndlovu obengusotswebhu weDA kuMasipala uMngeni. Ubulawe ngoLwesibili eMpophomeni.

Umholi weDA KwaZulu-Natal, uMnu Francois Rodgers, uveze ukuthi kulo mhlangano, iSilo silibeke ngembaba elokuthi ukubulawa kosopolitiki kuseyisihlava kulesi sifundazwe. Uthe siphakamise nokuthi bonke abaholi kumele babambe iqhaza, futhi bazibophezele emizamweni wokubhekana nale nkinga yokubulawa kosopolitiki. 

IMeya yaseMngeni, uMnu Chris Pappas, imemezele ukuthi sebekhiphe umehlokaboni ka-R100 000 kozolekelela ukuba kutholakale umkhondo wezelelesi. I-DA ibihlangene neSilo emuva komhlangano wangoLwesibili esibe nawo ne-EFF khona esishayamthetho esidala.  

Previous articleAkhale ngabaphathi “abawanqindayo” amaphoyisa ngesikhathi eklonyeliswa
Next articleImizimba yasehlobo yinto yentsha