Ikhwelo ngokuvikela izaguga ezisolwa ngokuthakatha

988

THANDOLUHLE NGUBO
noMTHEMBENI VUMA

UNXUSE izakhamizi ukuba ziqhamuke nesixazululo sokulwa nodlame olubhekiswa kwasebekhulile ngoba besolwa ngokuthakatha, uNgqongqoshe wezoku-Thuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, uNkk Nonhlanhla Khoza (osesithombeni). 

Lokhu ukwenze ngesikhathi umnyango wakhe uhambele izakhamizi zaseNdwebu, eNhlangwini, eHighflats, uyozixwayisa ngesifo esihlasela asebekhulile, iAlzheimer. 

“Izinsolo zokuthakatha seziyihlakazile imindeni eminingi. Size kule ndawo nje, sifisa ukuzoxoxa namalungu emindeni yakwaDlamini nowakwaMsomi, ngemuva kokuthi abaholi bomdabu besazisile ngezinkinga ezifana nale esiyihambele ababhekene nazo,”  esho.

Okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi Kwa-Zulu-Natal, uMnu Mhlaba Memela, uthe uhlelo lokuxwayisa ngalesi sifo luzokwenzeka isifundazwe sonke ngenxa yokuthi asemaningi amacala lapho kuhlaselwa khona asebekhulile ngoba besolwa ngokuthakatha. Uthe basebenzisana nezinhlangano ezingenzi nzuzo ukuzama ukuxazulula le nkinga.

www.ilanganews.co.za

Previous articleUfuna u-R1.15 million owahlaselwa ngabaqaphi bakaMashatile
Next articleZingaphezu kuka-3 000 izikole ezingalawuleki kuleli