IKwaZulu-Natal izomelwa ngabaseMgungundlovu koweNdoni

74

LUCKY CAIN

IZOMELWA ngabaseMgungundlovu iKwaZulu Natal emcimbini wanonyaka weNdoni emuva kokunqoba kukaNtokozo noZasembo Mkhize ekuqeqeshweni kwentsha ngamasiko ngaphansi kwalolu hlelo.
Njalo ngamaholide asebusika, abahleli balo mcimbi baye babenezinhlelo ezahlukene zokucathulisa intsha ngokuziphatha nangokuzigqaja ngemvalaphi yayo. Intsha eqhamuka ezindaweni ezahlukene KwaZulu-Natal ibihlanganele e-Indoni Eco Village lapho beyiqeqeshwa khona ngezinto ezimayelana namasiko, okukhona kuzo ukutheza, wukuhlinza, wukwenza ubuciko ngobuhlalu nokulusa izinkomo.

UNtokozo – onqobe kwabesilisa – uthe uzosimela ngokweqiniso isifundazwe njengoba eqeqeshwe ngokwanele ngesikhathi kunalolu hlelo lwasebusika. “Engikufunde kakhulu yindlela umuntu wesilisa okumele aziphathe ngayo. Bengifuna ukwazi okuningi njengoba ngingumuntu wesilisa omdala ekhaya. Ngikutholile konke lokho lapho besiqeqeshwa khona, futhi ngihambe nakho. Ngiyabonga kakhulu ngethuba lokuthi ngimele isifundazwe sami, ngithembisa ukuzimisela kulona lonke uhambo kuze kufinyelele kowamanqamu,” kusho yena.

UZasembo uthe naye ujabule ngethuba alitholile. “Ngesikhathi ngifuna ukuza la, ngangidinga kakhulu ukwazi ngezinto ezithinta isiko. Ngikhuthaza intsha ukuba ize la kwiNdoni izoqeqeshwa njengoba ulwazi benalo ngezinto ezihlukene, esezingenziwa manje nesidingayo ukuzazi. Umqondo wami uyachichima wulwazi ngemidlalo, ukudla nezindlela zokuphila zakudala,” kusho uZasembo.

UDkt Nomcebo Mthembu ongumsunguli weNdoni, ubonge abazali ngokudedela izingane zabo ukuba yingxenye yalolu qeqesho. Ubongele abanqobile wathi uyathemba ukuthi lonke ulwazi abalutholile bazolusebenzisa. Kulindeleke ukuthi umcimbi wamanqamu ube ngoMandulo (September) lapho kuzobe sekuqhudelana zonke izifundazwe zaseNingizimu Afrika.

Previous article“Izinyokanyoka” zibe yisizathu sesinqumo se-Eskom sokunciphisa amandla kagesi
Next articleIveza olunye uhlangothi ngeSilo uShaka incwadi ebhalwe ngusomabhizinisi