IPHEPHA LESIZWE

AbakwaNtuli “bashiya” emaBheleni ayedla abantu

UMLANDO: MENZI JELE ABANTU bakwaNtuli babuye baziwe ngokuthi ngabasemaBheleni. Bakhulu laba bantu ngemisebenzi, futhi bavame ukuba sezikhundleni eziphezulu nezimqoka ezweni. Isakhamuzi sokuqala KwaZulu-Natal, ngundunankulu uMnu Thamsanqa Arthur...

Sengathi neminye iminyango ingasika iphethini embonweni kangqongqoshe

UMBONO WOMHLELI ENKULUMENI abe nayo neLANGA, eshicilelwe ngempelasonto, ungqongqoshe omusha wezolimo KwaZulu-Natal, uNkk Thembeni Madlopha-Mthethwa (osesithombeni) , ubalule ukubuyiswa kwezingadi ezikoleni, njengenye yezinto eziseqhulwini ahlose...

Bekuyindawo yabantu abanobuntu iNtshanga

UMLANDO: MENZI JELE UZIFIKELE mathupha emahhovisi eLANGA uMnu uCN Dlamini, osewathatha umhlalaphansi ekubeni nguthisha, ezosilandisa ngomlando wendawo azalelwa, wakhulela kuyona, iNtshanga, esentshonalanga yeTheku. UMnu Dlamini...