Imbibizane emndenini woshone emlilweni eGoli

737

LUCKY CAIN 

UHLANGABEZANE nembibizane usuhlela ukuyolanda isidumbu umndeni kaNkz Bongile Nkomo waseMsinga (osesithombeni), ongomunye wabantu abawu-77 abashone esibhicongweni sokungqongqa kwebhilidi eGoli ngeledlule. 

Ngokusho kukaMnu Mluleki Nkomo, ongumfowabo omdala kaBongile, isidumbu sikadadewabo basihlonze ngoLwesihlanu. 

“Noma kwakunzima, sakwazi ukusihlonza, sabe sesivumelana ngokuthi sizolandwa ngoMsombuluko bese siqala amalungiselelo okumfihla,” kuchaza uMnu Nkomo. 

Uthe zijikile izinto ngoMsombuluko sebethola ukuthi abasemakhazeni kabanaso isiqiniseko sokuthi ngesesihlobo sabo ngempela yini lesi sidumbu. 

Ngenxa yalokho, kuphoqeleke ukuba uyise nodadewabo benze ulibofuzo ukuqinisekisa ukuthi ngesikadadewabo ngempela isidumbu abasihlonzile. 

Utshele leli phephandaba ukuthi lokhu sekubashiye bephithene amakhanda njengoba kungacaci ukuthi imiphumela yolibofuzo izobuya nini. 

“Sididekile ngoba sizwe omunye ethi kuzothatha amahora awu-72, abanye bathi kungaba yisikhathi esingangenyanga. 

“Uma kuthatha isikhathi esingangenyanga, kuzokwenza izinto zibe nzima njengoba singazi ukuthi sihlale emakhandleleni noma silinde kuze kuphume imiphumela bese sihlala kuwona,” kusho yena. 

Uthe bewumndeni basazohlangana badingide inqubekela phambili. 

Uchaze udadewabo njengomuntu obephokophele empilweni futhi engumuntu othandwa ngabantu. 

“Ubengumuntu ofisa ukwenzela unina okuhle njengoba ebesebenza ngokuzikhandla futhi eziphethe kahle. Ubeyintandokazi ekhaya nasemphakathini wangakithi, futhi enomoya omuhle,” esho.  

Uthe ugcine ukuhlangana nodadewabo ngesikhathi kunomcimbi wokubonga ukuthola imisebenzi kwabanye odadewabo.

 “Kulo mcimbi besihlangene siyizingane zikababa, kumnandi sithokozile. Bengingazi ukuthi bese simbona okokugcina,” kusho yena. 

Previous articleUhoxise ukufaka esebheyili kwelokubulawa komyeni
Next article“Zigcwale udaka” kwisethenjwa soNyazi