Imeya ibale nekhansela kwabavimba intuthuko

203

NONHLAKANIPHO SHINGA

ISOLE abantu abathile ngokuvimba amaphrojekthi ngaphansi kukamasipala wayo uMeya yaseZululand, uMfu Thulasizwe Buthelezi (esesithombeni) ngesikhathi yethula isabelomali eKhiphunyawo, oPhongolo,
ngoLwesibili.

“Kunabantu abahambe bevimba ama-phrojekthi ukuthi angaqhubeki, okuyishwa phakathi kwabo ukuthi kukhona nekhansela. Sesilubikile udaba emaphoyiseni. Sixwayisa nomphakathi ukuthi mayidedelwe intuthuko, ingene emakhaya kungabi khona abantu abazoyivimba,” kusho uButhelezi

Uthe ingxenye eningi yesabelomali sika-R1.3 billion abesethula, izofakwa ezinhlelweni zengqalasizinda yamanzi. “Sesiqalile sifaka ipayipi elikhuku elisuka edanyini iJozini, elizophakela cishe yonke iZululand. EDumbe nje iyodwa, sesifake imali engango-R338 million, sifaka izigcinimanzi, amapayipi nompompi kusukela ngo-2021. EBilanyoni kuno-R33 million ebesinyusa ngawo umthamo wamanzi aya emphakathini. Wonke lowo msebenzi usuqediwe. Ezindaweni ebezisasebenzisa amanzi edonswa yizinjini zikadizili, siyazishintsha manje, sifaka ezikagesi ngoba lezi zindala futhi zifa njalo. Sesiqalile ezindaweni eziningi eDumbe, sifaka izinjini zikagesi,” kusho imeya. 

Ithe inkinga ababhekene nayo -ikakhukulazi oPhongolo naseDumbe -ngabantu abazixhumela amanzi ngokungemthetho. Iveze nokuthi emathubeni emisebenzi azovela ngoNtulikazi (July), ohlelweni lwe-EPWP, izozibambela mathupha, iqashe abantu ebayidingayo ngoba isizizwile ngezikhalo zokuthi kuba nokwenzelela uma kuqashwa.

nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleAbefundisi boNyazi “baxoshelwe” ukubuyisa amaNazaretha aseThembezinhle
Next articleITheku licuphe ngama-generator uma kuhamba ugesi ezikhungweni zokuvota