IMEYA INXENXE IZINKAMPANI EZIZIMELE UKUBA ZIFAKE IMALI KOMASIPALA

259

NONHLAKANIPHO SHINGA
UMEYA kumasipala wesiFunda iKing Cetshwayo, uMnu Thami Ntuli, nophinde abe nguSihlalo we-IFP KwaZulu-Natal, uthi abantu mabangadidiswa yiqembu elisha okuvela ukuthi lowo owayengumongameli wezwe, uMnu Jacob Zuma uthi uhambisana nalo. Uthi uyakholelwa ekutheni leli qembu elimenyezelwe ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ngelayo i-ANC, ngoba uma kungelona elayo kungani bengamxoshile namanje uZuma. Kuzokhumbuleka ukuthi uZuma usanda kuveza ukuthi akazukuyivotela i-ANC kepha uzovotela iqembu i-MK.

UNtuli usho lokhu ngesikhathi eKwaSokhulu eRichards Bay, lapho ebebambisana nenkampani ikhiqiza insimbi iSouth 32, enikele ngemali engango-R 5.7 million ukuze kufakelwe imiphakathi esemawadini angu-7 ngaphansi kukamasipala uMfolozi. Iphrojekthi isiyonke izodla isamba esingaphezu kuka R10 million.
UMnu Calvin Mkhabela walenkampani uthe lokhu bakwenzela ukuthi kubelula nakubatshali zimali ukufaka imali kulendawo ngoba bebona ukuthi iyathuthuka.

“Okunye esingakuthandi ukubona izingane ezincane zehla zenyuka zifuna amanzi engekho nazo zize zigcine zingasaphephile. Abantu abaningi bakithi bangakwazi ukuphila ngaphandle kukagesi kodwa kakuphileki ngaphandle kwamanzi,” kusho yena. Uthe kuyaphoxa nokho ukuthi ngemuva kweminyaka engu-30 izwe lakhululeka kusenabantu abangenawo nhlobo amanzi. UMnu Ntuli uthe bazimisele ngokunxenxa nezinye izinkampani ezizimele ukuthi zifake imali komasipala ukuze bakwazi ukuhambisa izidingo kubantu.

“Siyabonga kakhulu kuSouth 32 ngoxhaso lwemali yokufakwa kwama-borehole azolekelela imindeni engaphezulu kuka-1000 kuphinde kuvuleke namathuba emisebenzi. Ama-borehole ayisixazululo sesikhashana ngoba amanzi abuye aphele emva kweminyaka ethile, ngakho-ke nathi sizimizele ngokuletha amanzi azobe engapheli esikhathini esizayo,” kusho yena. Ube esegadla kuZuma wathi njengoba kungekho nje akwenzela abantu baseNingizimu Afrika yini asengayenza manje.

“Kunalokho waphuma eselandelwa nguxhaxha lwamacala okuhlanganisa nokugwamandwa kwamandla ombuso,” kusho yena.
nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleUbeseyinhlekisa ngakubo othole ezobudokotela waqashwa yinyuvesi
Next articleKukhuthazwe abasafufusa kwezamafilimi kwi-KAFF