Imeya ixwayise abazophazamisa iphrojekthi yamanzi eDumbe

462

PHUMLANI GAMA

IXWAYISE izakhamizi ezingaphansi kukamasipala wayo ukuba zingakuvumeli ukugovuzwa ngabathile, ngenhloso yokuba kuphazamiseke izinhlelo zokufakwa kwamanzi emphakathini waseDumbe namaphethelo iMeya yaseZululand, uMfu Thulasizwe Buthelezi. 

Ubethula inkulumo emcimbini wokwethulwa kwephrojekthi yokufakwa kwamanzi enkundleni yezemidlalo iMangosuthu kuwadi 10, eDumbe. 

Le phrojekthi izodla u-R184 million kanti izohlomulisa imizi engaphezulu kwewu-9 000. 

UMfu Buthelezi uthe esikhathini esiningi kuyaye kuphazamiseke izinhlelo zentuthuko ngoba kusuke kunabathile abatshele umphakathi ukuthi kufanele ufune imali engaphezulu kwaleyo esuke ibekwe ngusonkontileka ukuthi izoholelwa abantu abasuke behlomule ngamathuba emisebenzi. 

“Kuke kwenzeka kwenye indawo, safika sethula intuthuko emuva kwalokho kwafika abantu bezomisa ukuqhubeka komsebenzi ngoba bethi bafuna imali engaphezulu kwaleyo abebeqashelwe yona. Uma bebuzwa, bathi baboniswe ngabafowabo abasebenza kwezinye izifundazwe. 

“Ngizoninxusa mphakathi ukuba nikugweme lokho, kungenzeki lapha. Ngakolunye uhlangothi kunabantu abafika sebezibiza ngosomabhizinisi bendawo, abafuna ukungena ngenkani emisebenzini. Nakhona lapha bazozithola zigawulwe zabekwa abazozama ukuphazamisa le ntuthuko ngoba sisebenzisana namaphoyisa ukuqinisekisa ukuthi intuthuko kayiphazamiseki,” kusho uMnu Buthelezi. 

UMnu Ernest Nhleko oyilungu lomphakathi, uthe lolu hlelo lufike ngesikhathi abantu beluding impela. 

phumlani@ilanganews.co.za 

www.ilanganews.co.za

AMALUNGU omphakathi abeyingxenye yomcimbi wokwethulwa kwephrojekthi yamanzi eDumbe.

Previous articleUZuma uzwakalise ukukhathazeka ngokuhamba kwabangani bakhe emhlabeni
Next articleUmnyango uzokwakha imigomo yokubhekana nezipoliyane esikoleni