Imeya nekhwelo kwabezenkolo

200

NONHLAKANIPHO SHINGA

IMEYA yaseZululand, uMfu Thulasizwe Buthelezi (esesithombeni), inxuse ibandla ukuba livuke libhekane nempi ebonakala inkulu, yokuhlaselwa kwezimilo, ikakhulukazi entsheni yaseNingizimu Afrika. 

Ikusho lokhu ngesikhathi ikhuluma emcimbini obuse-Inkosi Albert Luthuli Convention Centre (ICC), eThekwini ngoMgqibelo ebusuku lapho inhlangano yamakholwa, i-Intshukumo, beyenze khona umcimbi oba minyaka yonke, i-gala dinner. 

Kulo mcimbi bekuhlangene abamabandla ahlukene, beyogubha, bacobelelane ngolwazi lwezinto eziningi okuhlanganisa ulwazi ngokuphatha nokusebenzisa imali nangolwamabhizinisi. 

UMfu Buthelezi uthe sekuyisikhathi sokuthi kufakwe elinye iqembu ukuba libuse iKwazulu-Natal, ukuze kube noshintsho. 

Unxuze abazalwane ukuthi bacabangisise ngenhlangano abazoyivotela ngonyaka ozayo njengoba kuzobe kunokhetho lukazwelonke, wathi kumele kube yinhlangano ezolwa nezimo ezikhona ezweni.     

Ubonge uNkk Sindi Nyandeni ongumsunguli wale nhlangano ngomsebenzi omuhle ewenzayo nangokumela izwi likaNkulunkulu ngokunakekela abantu abalimele emoyeni. 

nonhlakaniphos@ilanga-news.co.za

Previous articleBebebulala inyoka esikhumbuzweni sikaShenge
Next articleUmculi ucacisa ngengoma yopete ehlukanise imibono