IMIBUZO ENGAPHENDULEKI NGOKUFA KUKA-GAVIN WATSON

1023

BONGINKOSI ZONDI

UMNU Gavin Watson enoMnu Jacob Zuma kumnandi. Kuningi okubikwayo ngengozi edlule nomphefumulo wakhe.

SELIDUMILE kodwa akukadluli ngenjinga enguMnu Gavin Watson edlule emhlabeni engozini yemoto ehlasimulisa umzimba ezintatha ngoMsombuluko ngasesikhumulweni sezindiza, i-O R Tambo International, eGoli.
Akukacaci ukuthi ngesikhathi ehlelwa yile ngozi ubelibhekise kuphi. Igama lakhe ligqame kakhulu ezindabeni kusukela lowo obeyisikhulu enkampanini yakwaBosasa, esiyaziwa nge-African Global Operations, uMnu Angelo Agrizzi, ethula ubufakazi kwikhomishini ephenya ngoku-thunjwa kombuso (state capture) eholwa yiJaji Raymond Zondo.
Amaphoyisa asevule icala lokubulala ngokungenhloso. Sikhulu isililo ikakhulukazi kwi-ANC ngokushona kukaMnu Watson obengahlonizi ngokweseka kwakhe le nhlangano. Esehamba, kuthiwa uthathe enye yezimoto ezincane zenkampani, okuyiToyota Corolla, esikhundleni seBMW X5 yakhe.
Kunezinto eziqwebula amehlo ezibikwayo ngokwenzekile sekusele isikhathi esifushane ukuba kwehle le ngozi. Okunye kwalokho yilokhu okulandelayo:
* Yisicelo sokuba kuthandazwe emsebenzini ngayizolo kuzokusa kwehle le ngozi;
* Wukushiya kwakhe imoto yakhe enkulu athathe encane yenkampani;
* Wukushona ehamba yedwa futhi ezishayelela ekubeni ebesesikhu-ndleni okumfanele ukuba ashayelelwe imoto;
* Wukungabinawo umakhalekhukhwini futhi kunemali ewu-R70 kuphela ebikuyena ekubeni engusomabhi-zinisi omkhulu;
* Wukwehla kwengozi sekusele amahora awu-24 ngaphambi kokuba ayofakaza esigcawini sophenyo ngentela yehhovisi leSARS;
* Uhambo okunge-kho obenolwazi ngalo, ikakhulukazi olubheke esikhumulweni sezindiza.
Ephawula ngalokhu uMnu Agrizzi okunguye owageqa amagula ngenkohlakalo athi
beyenzeka eBosasa, uthe ziyawenza umqondo izinsolo zokuthi kungenzeka ukuba uMnu Watson ubesezinhlelweni zokwe-qa alifulathele leli;
Okuvele kamuva emini izolo kwikhomishini ephenya ngoku-thunjwa kombuso, wukuthi iJaji Zondo likuqinisekisile ukuthi bese lisayine incwadi lapho liyalela uMnu Watson ukuba ethule umbhalo ofungelwe (affidavit) kwazise ubesebalwe njengomunye wofakazi yile khomishini njengoba uMnu Agrizzi wageqa amagula ngeqhaza lakhe nenkampani iBosasa.
Nokho leyo ncwadi kuthiwa ibingakanikezwa abameli bakaMnu Watson ngesikhathi kwehla ingozi yemoto edlule nomphefumulo wakhe.

Previous articleBATHEMBISA LUKHULU ABAXHASI BAMABHOKOBHOKO NGENDEBE YOMHLABA
Next articleKuhlehlile ukubekwa kwemeya entsha