Imibuzo kunyamalala owathola umsebenzi “wagula ngengqondo”

437

Owomndeni uthi iyabaxaka eyokuphuma komfowabo liduma izulu ngoba ungumuntu olesabayo


UNEMIBUZO engenazimpendulo umndeni kaSiyabonga Mshibe ngokunyamalala kwakhe njengoba sekuphele inyanga engaziwa ukuthi ukuziphi izinkalo

SKHOSIPHI MTHEMBU

UFUNA izimpendulo umndeni wakwaMShibe eMt Elias, eDalton, ngaphansi kukamasipala waseMshwathi, ngokunyamalala kwelungu lo-mndeni elahamba liya emsebenzini eFree State.

Umndeni kaMnu Siyabonga Mshibe uthi ufuna ukucaciselwa ngokunyamalala kwakhe njengoba ababenaye ngesikhathi egcina ukubonakala bathi waphanjanelwa yingqondo, okuyinto ongayikholwa. 

Ngokuthola kweLANGA, uMnu Mshibe wagcina ukubonakala ngoMandulo (September) ehamba nabesilisa abathathu beya eCla-rens, eFree State, lapho okuthiwa wayethole khona itoho.

Ababehambe naye kuthiwa 

babikela umndeni ukuthi bagcina ukumbona ngomhla ka-30, epha-njanelwa yikhanda, kanti kuze kube manje akaziwa ukuthi ukuphi. 

Udadewabo kaMnu Mshibe, uNkk Makhosi Phungula, uthe okwenza bashaye amakhala ngokunyamalala komfowabo wukuthi selokhu azalwa ubengakaze abe nenkinga yokuphanjanelwa yi-ngqondo. Uthi kwakhona nje ukuthi wayeyosebenza baze bathola esenyamalele kwazise wayengashongo.

Ekhuluma neLANGA uNkk Phungula, uthe: “Uma ngizwa, umfowethu wahamba ekhaya kuyiSonto ethole itoho. Wahamba nabanye abathathu basendaweni kwayiwa khona lapho etohweni. Kudlule izinsuku ngathola ucingo komunye walaba ayehambe nabo, engitshela ukuthi bavelelwe yinkinga sekunyamalale umfowethu.

“Ngithe uma ngibuza ukuthi kwenzekeni, wa-ngitshela ukuthi uqale ngokukhononda ngoku ngaphatheki kahle besemsebenzini, washeshe waya endlini abahlala kuyona. Uthe ebusuku umfowethu ukugula kumqinisile wapha-njanelwa yingqondo.

“Uqhube wathi ube esevula isicabha uSiyabonga waphumela ngaphandle, wahamba bangamazi ukuthi uyaphi. Lokhu kusixakile ngoba izulu laliduma uma besho kanti uSiyabonga ungumuntu okwesaba ukufa ukuduma. Ophaqa ayebagqokile sizwa kuthiwa batholakala emuva kwendlu yena engasabonwa.

“Lokhu kwenza sibe nemibuzo eminingi engaphenduleki ngokunyamalala kwakhe ngoba selokhu azalwa uSiyabonga, akakaze na-ngelilodwa ilanga agule ngengqondo, kuyaxaka ukuthi lokhu kugula ngengqondo kwase kumqale nini?”

Okhulumela amaphoyisa eFree State uW/O Mmako Mophirng, uthe likhona idokodo ngokunyamalala komuntu elivuliwe esiteshini samaphoyisa eClarens. 

Ucele ukuthi noma ngubani ongaba nolwazi ngokunyamalala kukaMnu Mshibe axhumane nomphenyi wecala uW/O Shanoon, kule nombolo ethi: 0716860370 noma ashayele kweyamahhala ethi: 0860010111.

 skhom@ilanganews.co.za
     www.ilanganeews.co.za

Previous articleKunxuswa amaButho ukuyofihla umGilitsha
Next articleKuzobongwa nezinyanya ngempumelelo yoKhozi FM