Imimoya iphezulu emathempelini akwaShembe

551

Kusolwa amakhosi ngodungunyane olufufusa eBuhleni

THANDEKA NGOBESE

ZINTSHONTSHANA ngenganono ezebandla lama- Nazaretha ohlangothini lwaseBuhleni, kulandela ukugcotshwa komfundisi ozophatha amathempeli awu-76 eNkandla ekubeni ekhona umfundisi ophethe leli bandla osamisiwe. Lamathempeli aseNkandla abizwa ngokuthi kuseMseni, ILANGA lihabule ukuthi sekudutshulwe abagcotshwa abehlukene ngaphambi kokuthi kugcotshwe uMfu Ndabeni Shandu ogcotshwe kukhona uMfu Thokozani Gumede esihlalweni, osamisiwe. Omunye wabagcotshwa obesehlaselwe amahlandla amabili uMshumayeli Bantu Ndaba kuthiwa ubeselala ezintabeni nomndeni wakhe. Udaba lwakhe luxazululeke sekungenelela inkosi yesizwe sakwaZuma abika kuyona udaba lwakhe, ahlanganiswa wonke amaNazaretha akhuzwa ukuze akwazi ukulala ekhaya.


Kulandele isiwombe sokuhlaselwa kukaMfu Shandu obegcotshwa esemzini wakhe okumanje kuthiwa naye uhlafuna ejeqeza. Umthombo ongaphakathi kuleli thempeli uthi njengoba sekugcotshwe uMfu Shandu uqhekeko seluhleli obala kumaNazaretha akhonza eMseni, njengoba kukhona abahambisana noMfu Gumede omisiwe, nabahambisana nomgcotshwa omusha uMfu Shandu. Umthombo uthi amakhosi okuyiwo abeka abefundisi yiwo asekhaleni lalolu dungunyane ebandleni. “Lapha kithi sinondlunkulu oyi- Nazaretha okunguye ohamba phambili kulokhu kuxovwa kwebandla.


Ibandla liyoze libone nini ukuthi amakhosi abulalisa abantu ngokugcoba abefundisi kungafanele? Umgcoba kanjani umfundisi kukhona okhona esihlalweni engaxoshiwe, emisiwe. “Okunye okwenza ukuthi ama- Nazaretha abone ukuthi kukhona okushaya amanzi ngalokhu kugcotshwa kukaMfu Shandu wukuthi ugcotshwe kuqala ekubeni abefundisi bagcotshwa ngemuva kwesikhumbuzo sokuphela komhlangano. Lamakhosi axovayo uyojabula yini uma sekufa abantu abangenacala egameni lawo?” kusho umthombo. Uqhuba uthi bacela uMfundisi
Friend Nzama nabanye abefundisi balungise lento ngoba izoqhatha abantu bamakhosi ikakhulu ngoba lomuntu ogcotshwayo wakhe Eshowe enkosini uShange kodwa kuzogcina kulimala abantu bamakhosi eNkandla.


“Ngabe kungcono ukube siyatshelwa uma abagcotshwa sebexoshiwe saziswe ngoba ukumiswa nokuxoshwa kulelibandla akwefani,” kusho umthombo. Ethintwa uMfu Gumede noMfu Shandu, bacele ukungaphawuli ngalolu daba kodwa kuthintwe abakhulumela ibandla. Okhulumela leli bandla uMnu Thokozani Mncwabe uthi bezwile ngezinkinga ezikhona eziseNkandla. “AmaNazaretha aseNkandla siyawacela asebenzise izinhlaka ezifanele ukuze udaba lwabo lusukunyelwe lulungiswe kahle, angagijimeli emaphephandabeni ngoba lokhu kwehlisa isithunzi sebandla,” kusho uMnu Mncwabe.

Previous articleUmndeni udidekile ngokunyamalala kwendodana
Next articleUkuthukwa kumvulele WINA IMOTO!!! ithuba osengumsakazi weGagasi FM