Imoto ka-R12m egubha impumelelo

1195

UMnu Musa Zulu weMaz uzithengele iRolls Royce egubha iminyaka ewu-20 esebhizinisini

UMNU Musa Zulu ozithengele imoto ka-R12 million njengoba ebegubha iminyaka ewu-20 wangena ebhizinisini.

NONHLAKANIPHO SHINGA noNOMFUNDO NGWANE
IZWAKALISE ukuziqhenya iNdlunkulu kaZulu ngosomabhizinisi waseThekwini ovame ukuphosa esivivaneni ukujabulisa abahlwempu njalo uma kuphela unyaka noma egubha usuku lwakhe lokuzalwa, oqome ukuzijabulisa yena nomkakhe ngesiphihli somcimbi obuhambisana nesipho seRolls Royce Wraith, ebiza u-R12 million. UMnu Musa “Maz” Zulu ongumnikazi weMaz Herbal Products, yinkampani yezokuthutha iNqama Courries enamaloli athutha amalahle, i-rice nokunye, yiLe Maz Wine, iKwaZulu Mineral Mining neMaz Beauty, ngoMgqibelo ubegubha iminyaka ewu-20 ekwezamabhizinisi ngokubambisana nomkakhe, uNkk Thulile Zulu.


UMnu Zulu uneMaz Foundation Trust Fund ayisungulele ukubuyisela emphakathini. Ekhuluma kulo mcimbini, uthe imoto yindlela ahlonipha ngayo uyise ongasekho ngamagalelo akhe ekumfundiseni amabhizinisi. “Le moto ngivusa ngayo izimoto zikababa ongizalayo, ngibonge kubantu bakithi abakhona nabangasekho ngeqhaza abalibambile ekuphumeleleni kwethu njengomndeni. Indlela esiyihambile kayibanga lula, ekugcineni akithina sodwa esihlomulayo,” kusho yena.


Uthe okumjabulisayo wukuthi njengoba kulahleka imisebenzi ngenxa yokhuvethe, benze isiqiniseko sokuthi kazikho izisebenzi zabo eziphelelwa wumsebenzi. UNkk Zulu uthe indlela yabo eya empumelelweni kayibanga lula, wathi wukusebenza ngokuzikhandla okubafikise eminyakeni ewu-20 besemabhizinisini. “Ngibonga uMnu Zulu ngokuba ngumuntu ohlale enemiqondo eminingi. Ungumuntu ongadikibali kalula, nokusebenza kanzima akakwesabi. “Nami sengize ngaba namabhizinisi engiwasungule ngaphansi kwawakhe ngoba ngigqugquzeleka nsuku zonke,” kusho uNkk Zulu.


UMntwana uThulani, waseNdlunkulu kaZulu, ubongele uMnu Zulu athe ungumfowabo ngoba uzalwa endlini yaseNtembeni emzini kaStheku kaMpande eShowe. Uthe akwenzayo kuyafana nokuthi umele iNdlunkulu kaZulu. “UMusa ungusomabhizinisi ongaziphakamisi. Mkhulu kakhulu umehluko awenza empilweni yabantu njengoba inkampani yakhe iqashe abantu abangaphezulu kuka-100. “Njengendlunkulu, siyalibonga iqhaza lakhe emabhizinisini futhi siyambongela ngempumelelo yakhe. Siyaziqhenya kakhulu ngaye futhi simfisela ukuthi aqhubeke ngaleli giya ahamba ngalo njengoba eyisibani kwabaningi,” kusho yena.

Previous articleI-PSL ezintangeni ngeChiefs
Next articleUbonge uZuma ngokuchuma “kweKhumbi Ekweletayo”