Indidakubulawa owesiKebhe obenamatekisi

376

Balalelwe unyendle bebuya edolobheni, baqothwa ngenhlamvu

PHUMLANI GAMA
ZILALELWE unyendle zaqothwa ngezulu lezandla izithandani zaKwaDayeni, KwaNongoma, ngoLwesine. Isidumbu sikaMnu Emmanuel
Mbatha (60), obengusomatekisi owaziwayo KwaNongoma abuye abe ngusihlalo weSikebhe kule ndawo, sitholwe nesenkosikazi yakhe uNkk Nokuthula Mbatha, obesebenza eMnyangweni wezeMpilo KwaZulu-Natal. Kubikwa ukuthi lezi zithandani beziphuma edolobheni ngenkathi zifika ngaphansi kwebhuloho elisemfuleni iMfolozi, okuyilapho khona kusolakala ukuthi zivukelwe ngabantu abangaziwa, bavulela ngenhlamvu bebhekise kuzona. Izidumbu zazo zitholakale zisemotweni.


ILANGA lixhumane noMnu Vumokwakhe Mbatha, ongumfowabo kamufi, oveze ukuthi bathole umbiko ngokutholakala kwemoto yomfowabo ime emgwaqweni ngendlela engajwayelekile, kanti akuyona indawo abengama kuyona noma ngabe kukhona okumxinile. Uthe kakukho okuningi abazokuphawula ngokufa komfowabo ngaphandle kokuthi konke bakushiyela ezandleni zamaphoyisa, ukuba kube yiwona azokwenza uphenyo oluzoholela ekuboshweni kwabasolwa. “Akukhulumeki ngalolu daba, kuvalwe ikhaya njengoba kubulawe ubaba nomama. “Umfowethu ubeyindoda enamandla futhi ezinikele ekusebenzeleni umphakathi. Ubengahambisani nezenzo zobugebengu.


“Okwamanje kakukho okuningi esingakubalula ukuthi kuhlobene nokulinyazwa kwakhe ngoba ematekisini kunemibango yakhona. “Nesikhundla abesiphethe siyisitha kubantu abaningi, ikakhulukazi labo abangezwani nokuthi kuqedwe ubugebengu njengoba umfowethu ubesekhaleni lempi yokulwisana nobugebengu. “Sethembele kuwona amaphoyisa ukuthi azokwenza uphenyo oluzoholela ekutheni kuboshwe abasolwa ngoba thina kasinawo amandla okuzibambela kubona. “Siyafuna ukuthi kwenziwe ubulungiswa ngokufa komfowethu. “Umakoti yena ubengumuntu ozithobile futhi ewuhlonipha nomndeni walapha ekhaya.


“Angazi ukuthi yini lena abulawelwe yona ngoba kusukela kudala, ungumuntu osebenzela umphakathi ngokuwungenela emakhaya, eluleka ngokusebezisa imishanguzo nezinye izifundo zezempilo. “Ungomunye wonompilo abaziwayo lapha endaweni,” kusho uMnu Mbatha. Ikhansela lendawo, uMnu Smanga Mbatha, lithe ziyakhathaza izigameko zokubulawa kwabantu. “Siwubuholi bomphakathi sikhathazekile ngokwanda kwezigameko zokudutshulwa kwabantu. “Sifisa ukuthi amaphoyisa nezinye izinhlaka zezomthetho ziqinise isandla ukuze kuboshwe izigilamkhuba. “Ngaphandle nje kokubulawa kwabantu, okunye okusikhathazayo wukwanda kwezigameko zobugebengu obuhlalise lubhojozi umphakathi wakithi.


“Sinxusa nabazali ukuba bakhuze izingane, kushunyayelwe ivangeli lokuqedwa kobugebengu emphakathini,” kusho uMnu Mbatha. Okhulumela amaphoyisa, uLt-Colonel Robert Netshiunda uthe amaphoyisa aKwaNongoma aphenya amacala amabili okubulala kulandela isigameko sokutholakala kwezidumbu, esowesilisa (60) nesowesifazane okukholakala ukuthi uyinkosikazi kamufi. Uthe amaphoyisa asaphenya kanti bekungakaboshwa muntu.
phumlani@ilanganews.co.za
www.ilanganews.co.za

Previous articleUbanjiswe yiWhatsApposolwa ngokushisa umuzi
Next articleUnesifiso sokwakhaisikole uMaMkhize